Seminarky.cz > Životopisy > > > Jiří Orten

Jiří OrtenKategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje životní osudy Jiřího Ortena a obsahuje informace rovněž o jeho literárním působení a díle.

Obsah

1.
Mládí a studia
2.
Praha a Paříž
3.
Omezování a smrt
4.
Dílo

Úryvek

"Jiří Orten
1919-1941

Jiří Orten se narodil 30.8.1919 v Kutné hoře v židovské rodině drobného obchodníka se střižním a galanterním zboží.Vlastním jménem se jmenoval Ohrenstein.Tatínek Eduard pocházel ze Zruče nad Sázavou,dlouhou dobu pracoval jako obchodní příručí ve Dvoře Králové a patřil k dlouholetým členům sociálně demokratické strany.Maminka Berta pocházela od Tábora rovněž židovské rodiny.Ráda hrála v Kutné hoře ochotnické divadlo a zdá se,že Jiří měl básnický a divadelní talent z její strany:strýc Josef Rosenzweig-Moir se stýkal s Haškem,Mahenem,Brunnerem a na počátku století vydal dvě básnické sbírky.V rodném městě Orten vychodil gymnázium(1929-1936),kde se načas horlivě věnoval sportu,ale kvůli srdeční vadě musel sportovní aktivity zanechat.
Po maturitě(1937)odešel do Prahy a nehledě na odpor příbuzný se hlásil podle příkladu staršího bratra na hereckou konzervatoř.V té době ještě neměl osmnáct let a musel rok počkat.Zatím studoval jazyky a vžil se do Pražského kulturního života.Seznámil se s básníkem F.Halasem a se skupinou literátů kolem K.Bednáře,v novinách a časopisech se objevují jeho básně,krátké prózy,recenze a úvahy.Vystupoval v časopise Hej rup v roce 1936 krátkou prózou Cesta po řece a ve čtvrteční rubrice mladých v Haló novinách vyšly jeho první verše.Účastnil se divadelního ruchu.V létě roku 1938 odjel na krátkou návštěvu do Paříže.
Začal chodit na konzervatoř,ale během prvního roku byl jako „neárijec“ ze studia vyloučen.Z osobních důvodů,snad kvůli lásce,na rozdíl od staršího bratra neemigroval.Život se pro něj stával těžší a těžší,omezován protižidovskými zákazy a příkazy.Nemohl se dostat domů do Kutné hory k matce,a matka nesměla za ním(otec byl už v té době mrtvý).Stěhoval se podnájmu do podnájmu,měnil zaměstnání(jednu dobu pracoval s básníkem Hanušem Bonnem v židovské obci)a staral se o mladšího bratra Zdeňka,který žil v Praze v Židovském sirotčinci.Na procházce s přítelkyní na vltavském nábřeží v předvečer jeho dvaadvacátých narozenin jej náhodou zachytila německá sanitka a vlekla ho desítky metrů po dlažbě.Za dva dny nato,1.9.1941,Jiří Orten zemřel,od úrazu se už neprobral z bezvědomí.

DÍLO: Modrá kniha,Žíhaná kniha a Červená kniha;Čítanka jaro,Cesta k mrazu,Jeremiášův pláč,Ohnice,Elegie,Eta Eta žlutí ptáci,Knížka naslouchajícím,Převleky."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511018ab151b3.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jiri_Orten.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse