Jižní Amerika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této seminární práce je seznámit se oblastí Jižní Ameriky. Autor v úvodu podává obecnou charakteristiku celého území. Následuje stručný popis podnebí, zemědělství a složení obyvatelstva. Nechybí ani výčet jazyků, jimiž se lze v Jižní Americe domluvit. V další části je krátce pohovořeno o hospodářství a nerostných surovinách, jimiž kontinent disponuje. Stručný závěr patří politické charakteristice.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Orientace v mapě
3.
Podnebí
4.
Zemědělství
5.
Obyvatelstvo
6.
Jazyk
7.
Náboženství
8.
Hospodářství
9.
Nerostné suroviny
10.
Současná politická situace

Úryvek

"- větší částí na jižní polokouli, Jižní Amerikou prochází rovník
- Tichý oceán na západě a Atlantský oceán na východě
- celé západní pobřeží - pohoří Andy, vnitrozemí - tropické deštné lesy, jižní pobřeží je členité
- území 17,8 miliónů km²
- populace Jižní Ameriky přesahuje 380 miliónů
- skládá se z 12 suverénních států (republiky) a tří závislých území (Francouzská Guyana - vesmírná agentura, vypouštějí se odtud družice; Malvíny a ostrovy Jižní Georgie a Sandwichovy ostrovy)
- nejvyšší vodopády na světě (Salto Ángel, Venezuela), nejvýše položené splavné jezero (Jezero Tititaca, Bolívie a Peru), nejvodnatější řeka světa (Amazonka, Brazílie, Peru, Kolumbie) a nejrozsáhlejší prales na světě (Amazonský prales, Kolumbie, Peru, Venezuela, Ekvádor, Bolívie, Guyana, Surinam, a Francouzská Guyana)

orientace v mapě:
Guayanská vysočina, Brazilská vysočina
Amazonská nížina, Laplatská, Patagonie
Panamský, Venezuelský záliv
řeky: Amazonka, Orinoco, Paraná
jezero Titicaca, Maracaibo - dříve záliv
přehrada Itaipu na řece Paraná

PODNEBÍ
- dva podnebné pásy - velká část území se nachází v tropickém podnebném pásu, jižní cíp leží v mírném podnebném pásu
- nejdeštivější sever - tropické deštné lesy - velmi vodné řeky
- nejsušší oblast - Atacama, celkově Andy
jev el niňo - zeslabení studeného Peruánského proudu (též Humboldtův proud) - oteplení tamních vod, přestane foukat vítr, teplá voda se dostává k pevnině → srážky, přívalové deště, povodně
- nepravidelný, 1x za 3-7 let, ale trvá měsíce
- jih - pampy = stepi ; především v Argentině, pampy = travnaté oblasti bez stromů
- sever - llanos a campos = savany - přeměněno na zemědělskou půdu

Národní parky: Jaú (Parque nacional do Jaú) - Brazílie
: Rio Negro
: Amazonia (Brazílie)
: Los Glaciares (Patagonie)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d80aa3e4bde9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jizni_Amerika.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse