Seminarky.cz > Životopisy > > > Joan Miró - biografie

Joan Miró - biografie


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně věnuje biografii umělce Joana Miró. Zaměřuje se především na jeho sochařskou tvorbu. Práci doplňuje několik fotografií jeho děl.

Obsah

1.
Biografie
2.
Obrazová příloha

Úryvek

"Narodil se 20. dubna 1893 v rodině barcelonského zlatníka. Barcelona byla jeho věčným zdrojem inspirace, i když během svého života často cestoval. Velice si oblíbil Francii a New York, kde strávil několik let. Zemřel 25. prosince 1983 v Palmě.

Miró jako umělec začíná tvořit mezi lety 1912-1923, jeho rané dílo je poznamenáno vlivem van Goghova expresionismu, fauvismu a kubismu. Styk s básníky dadaistického a surrealistického zaměření pak uvolní Miróovu imaginaci, pohybující se na hranici mezi bděním a snem. Ve stejném stylu práce už pak pokračoval po celý svůj život. Snažil se o co největší spontánnost a tvůrčí uvolněnost, která byla příznačná pro jeho veškerou tvorbu. Jeho práce je charakteristická psychickým automatismem, využíváním podvědomí a velmi svobodno. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45cc70ead77bb.zip (78 kB)
Nezabalený formát:
Joan_Miro.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse