Jodometrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce stručně popisuje principy jodometrie, jedné z analytických metod. Obsahuje i krátký výčet několika konkrétních příkladů.

Obsah

1.
Standartní redoxní potenciál
2.
Přímá jodometrie
3.
Nepřímá jodometrie
4.
Odměrné roztoky
5.
Příklady stanovení

Úryvek

"Standartní redox potenciál E°:
 jsou-li látky vytvářející redoxní konjugovaný pár v kontaktu s kovem (elektronovým vodičem), který zprostředkuje přívod nebo odvod elektronů, hovoříme o elektrodě a
o elektrodovém potenciálu.
 elektrodový potenciál vyjadřuje ochotu elektrody (kovu ponořeného do roztoku obsahujícího ionty vytvořené oxidací tohoto kovu) přijímat elektrony a je roven elektrickému napětí, které vzniká mezi danou elektrodou a standartní vodíkovou elektrodou tvořenou systémem H+/H2 (na obr.). Potenciál vodíkové elektrody je dohodou považován za nulový.
 Hodnota elektrodového potenciálu je určena obecně Petersovou rovnicí:
[ ][ ]
 F je Faradayova konstanta (96 485,338 3(83) C.mol-1), z je počet přenášených elektronů a je standartní elektrodový potenciál (poměr [ox]/[red] je jednotkový).
 Systém s větším je oxidační činidlo pro systém s nižším
Přímá jodometrie:
= jodimetrie, oxidimetrie
 titrace odměrným roztokem jodu
 stanovují se látky s dostatečně nižším potenciálem např.: As3+, Sb3+, Sn2+, S2O42-, S2-, NH2-NH2 (hydrazin), HCHO
 zákl. látky: resublimovaný jod, As2O3
Nepřímá jodometrie:
 = reduktometrie
 látky s větším standartním redox potenciálem než je E°(I2/I-) oxidují jodid na jod
 titrace nadbytečného jodu (I2), který je oxidovadly vyloučen z jodidu (2I-)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564496bcf34e0.zip (413 kB)
Nezabalený formát:
Jodometrie.pdf (425 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse