Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jóga jako cvičení a životní filosofie

Jóga jako cvičení a životní filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně přibližuje jógu nejen jako tělesné cvičení, ale jako komplexní životní směr zahrnující v sobě všechny složky lidské existence. Uvádí pět hlavních systémů jógy, z nichž poslední, hathajóga, se zaměřuje na tělesnou stránku a je mezi obyvateli západního světa nejznámější. Text pokračuje nastíněním několika zásad učení hathajógy a v závěru popisuje základní jogínské pozice.

Obsah

1.
Jóga jako komplexní systém
2.
Pět hlavních oblastí jógy
3.
Hathajóga
3.1.
Zásady hathajógy
4.
Základní pozice jógy
4.1.
Závit
4.2.
Luk
4.3.
Pes
4.4.
Kočka
4.5.
Stoj na ramenou

Úryvek

"Jóga

Jóga je filozofie zahrnující všechny stránky života - duchovní, citovou, myšlenkovou i tělesnou. Je to systém zlepšování sebe samého, který se vyvíjí a mění již více než 6000 let své existence. Jóga přišla do západního světa z Indie přibližně před sto lety. Přinesli ji s sebou repatriovaní vojáci a civilní úředníci. Klasických popisů vysvětlujících principy a pojetí jógy je velmi mnoho. Nejznámější z nich je Bhagavadgíta, byla napsána kolem roku 300 n. l.

Podrobně představuje 5 hlavních systémů jógy:
Gnana jóga - duchovní stránka.
Bhakti jóga - emoční stránka.
Raja jóga- myšlenková stránka.
Karma jóga - jóga společenské odpovědnosti.
Hatha jóga - tělesná stránka (v její základní formě).

Mnoho obyvatel západního světa se k filozofii jógy dostalo právě prostřednictvím této její posledně jmenované součásti -hathajógy. Mnoho lidí je také přesvědčeno o tom, že právě toto je jóga, a neví nic o šíři jogínského učení jako velké životní filozofie. Hathajóga je vlastně nejmladší součástí jógy, byla plně vyvinuta okolo r. 1500 n.l.

Učení pravé hathajógy se řídí následujícími zásadami:
• Cvičí se vstoje, vkleče, vleže na zádech a na břiše. Ke každé
poloze (ásána) existuje opak.
• Učí se kriyas, technika, která očišťuje všechny části trávicího traktu.
• Učí se cviky sloužící k dosažení hluboké relaxace.
• Provádí se dechová cvičení (pranajáma).
• Praktikuje se meditace.
• Krátce se hovoří o různých aspektech jógy, filozofii, správném postoji, dietě a citových otázkách. Příležitostně se lze v diskusi zmínit o ostatních výše zmíněných součástech jógy: o siddze, józe psychické síly, či o karmě, zákonu příčiny a následku.

ZÁKLADNÍ POZICE JÓGY

Závit
Sedíme vzpřímeně s nataženýma nohama, paty jsou u sebe, prsty směřují vzhůru. Skrčíme pravou nohu a překřížíme jí levou nad kolenním kloubem. Levou paži natáhneme nad pravé koleno. Nadechneme se.

Luk
Lehneme si na břicho, nohy u sebe. Nadechneme se. Při výdechu zvedáme hlavu, ramena a hrudník, ohneme nohy v kolenou a přitahujeme chodidla k hlavě. Úplně vydechneme a klidně se opět položíme na zem.

Pes
Postavíme se na všechny čtyři, holena od sebe, prsty směřují vpřed. Při nádechu a výdechu tlačíme záda dolů a vyklenujeme je. Při výdechu napneme nohy, jako bychom chtěli vtlačit hýždě do vzduchu.

Kočka
Sedneme si na paty s rukama vedle chodidel, dlaně smiřují vzhůru a předloktí se dotýkají podložky. V této poloze zůstaňme uvolnění po dobu 2-3 minut, potom se pomalu zvedneme.

Stoj na ramenou
Ležíme na zádech, nohy u sebe. Při nádechu pomalu zvedáme nohy a trup. Když nohy dosáhnou svislé polohy, podepřeme si lehce záda. V této poloze vydržíme. Dýcháme pomalu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ea97d0bf370a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Joga.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse