Seminarky.cz > Životopisy > > > John B. Watson - medailonky myslitelů 32/34

John B. Watson - medailonky myslitelů 32/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů přibližuje život psychologa Johna B. Watsona. Součástí je rovněž jeho podobizna. Předchozí část série naleznete zde Francois Marie Arouet (Voltaire) - medailonky myslitelů 31/34 a následující zde Ludwig Wittgenstein - medailonky myslitelů 33/34.

Obsah

1.
Život

Úryvek

"Watson se narodil roku 1878 v Jižní Karolíně nedaleko Greenville jako syn farmáře a zbožné baptistky. Když mu bylo třináct, otec rodinu opustil a utekl s jinou ženou. Matka farmu prodala a se synem se odstěhovala do Greenville. Ačkoli ve škole mnoho nevynikal a byl spíše násilnické povahy, rostla v něm ctižádost něčeho v životě dosáhnout. Chtěl studovat na Furman College a stát se baptistickým knězem. Ve škole měl v oblibě filosofické přednášky (obsahovaly i psychologii). Nastoupil i na postgraduální studium na Chicagské universitě, nejdříve obor filosofie, ale pak změnil specializaci na psychologii. Po skončení s vynikajícími výsledky mu katedra nabídla místo asistenta v oboru experimentální psychologie. Roku 1908 mu nabídli profesuru na katedře psychologie na Universitě Johnse Hopkinse.

Roku 1920 se vzdal své profesury (důvodem byla jeho nevěra) a odešel do New Yorku do jakéhosi exilu, aby tam pracoval jako psycholog reklamní agentury. Od roku 1930 se již psychologií nezabýval.

Roku 1957 dostal zlatou medaili za přínos pro psychologii od Americké psychologické asociace. O rok později zemřel.

Psychologie z pohledu behavioristy - manifest, který zahájil v psychologii dobu behaviorismu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512110cbea030.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
John_B_Watson_medailonky_32.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse