John Locke


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Jednoduchý školní referát o filozofických názorech Johna Locka. Podáno stručně a pochopitelně.

Obsah

John Locke, 2 strany
Obsah:
1.
Stručné přiblížení osobnosti
2.
Život
3.
Myšlení
3.1.
Dílo
3.2.
Empirická poznání v Eseji o lidském rozumu
3.3.
Eseji o lidském rozumu
3.4.
Teorie společenské smlouvy

Úryvek

"Život
• John Locke se narodil ve Wringtonu poblíž Bristolu do puritánské rodiny.
• John poslán na prestižní Westminster School v Londýně. Poté byl přijat na Oxfordu. Byl pilným studentem.
• vystudoval filozofii a medicínu.
• Odjel na 4 roky do Francie. Musel uprchnout do Nizozemí Kvůli podezření z účasti na spiknutí proti králi (1683) a pak Anglie, kde taky dožil.
• čilých vědeckých diskuzích s osobnostmi jakoJohn Dryden nebo Isaac Newton.
• Zemřel 28. října 1704, aniž se oženil nebo měl potomky.

Myšlení
Locke se svým myšlením řadí do anglického empirismu 17. století.
Mysl pokládá za nepopsanou desku (tabula rasa), která je formována teprve empirickou zkušeností a poté také pořádající schopností rozumu - reflexí.
teorií státu, který vzniká na základě společenské smlouvy, tedy na základě svobodné vůle jedince učinit se členem nějaké společnosti. Popisuje, co musí taková vláda činit a co nesmí nečinit, aby zůstala legitimní. Proti nelegitimní vládě mohou občané vyvolat revoluci. S jeho teorií se často spojuje demokratický způsob vlády, ač ji Locke nepovažuje za jedinou možnou a správnou formu vlády.
Dílo:
• Esej o lidském rozumu
• Myšlenky o výchově
• Dvě pojednání o vládě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55191e7c4eeb3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
John_Locke.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse