Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > John Locke: O výchově

John Locke: O výchově


Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s dílem O výchově anglického filozofa Johna Locka. Pouze zmiňuje, co se lze v díle dočíst. Informuje o stavu školství v Anglii a rozdělení dětí do škol. Nesrozumitelně vypisuje některé myšlenky z díla. Uvádí Lockům životopis, jeho Pojednání o vládě. Popisuje systém výchovy mladého gentlemana a dílo Úvahy o nauce. Závěr obsahuje vlastní názor autorky seminární práce na knihu.

Obsah

1.
Obsah díla
1.1.
Stav školství v Anglii 17. století
1.2.
Rozdělení dětí obyčejného obyvatelstva do druhů škol
1.3.
Hlavní myšlenky z díla
1.4.
Životopis
1.5.
Pojednání o vládě
1.6.
Systém výchovy mladého gentlemana
1.7.
Úvahy o nauce
2.
Názor

"Obsah
Začátek díla popisuje události v Anglii v 17. století, revoluční dění a buržoazní (městské) změny. Popisu je se zde stav školství a pedagogiky v anglii v 17. století kdy rozvoj školství a výchovy stagnoval (uvázl). Na tradičních školách se vyučovalo pouze osvojení stylu, formy a gramatiky. Pouze děti vyšších tříd si mohly dovolit soukromé učitele a poté studovat na latinských školách a završovala je univerzita. Děti obyčejného obyvatelstva se rozdělovaly do 3 druhů škol
1.
dámské školy (hlídání děti, uklízení, doučování, nauka o náboženství)
2.
písařské školy (psaní a základy počtů)
3.
charitativní školy( pro nejchudší obyvatelstvo, zřizovaly je různé náboženské skupiny, kde se vyučovaly řemesla u mistrů za tzv.chudinsky poplatek, který platily náboženské obce nebo jiné organizace). Učitelé mohli vyučovat pouze s povolením od Biskupa jinak jim hrozilo roční vězení. Komenský měl zde velký vliv, byl pozván do Anglie aby pomohl rozvíjet výchovu. Locke navrhl tzv.pracovní školy. Škola jim měla zajistit nějaké vzdělání, zaměstnat je, naučit je pracovat a vštěpovat morálku. Ale tento Lockův nápad byl i pro jeho vrstevníky nepřijatelný. V knize se píše o Lockově životě. Narodil se 29.srpna 1939 v Jihozápadní Anglii. Prošel aristokratickou školou, kde byly oslabeny jeho názory a pokračoval na univerzitu v Oxfordu, kde se pak stal učitelem řečtiny a rétoriky. Varoval před biflováním a že by se jazyky měly začínat učit gramatikou. Zajímala ho chemie, příroda a medicína. Aby si udržel členství na koleji musel přijmout kněžství a to odmítal. Poskytoval lékařské rady ale praxi nevykonával. Locke se zabýval filozofií, teorií státu, pedagogikou, psychologii a politickou ekonomiku. Locke napsal ve Dvou pojednáních o vládě, že matka má stejné právo jako otec vychovávat dítě = rodičovská moc. Toto dílo se stalo základním dílem k výuce teorie státu a uspořádání společnosti Podle Locka je dítě dospělé v 21 letech. Klade důraz na mravní výchovu, která upevňuje mravní hodnoty jako osobní svoboda, majetek, tělesná výchova, vzdělávání rozumu, ušlechtilost, moudrost a dobré chování. Dítě by se mělo vzdělávat až do dospělosti a vyučit se nějakým řemeslem. Napsal spis výchova mladého gentlemana kde popisuje výchovu dětí. Preferuje domácí výchovu se vzdělaným učitelem. Dítě může být ve škole zkaženo nátlakem spolužáků, kteří přicházejí z různých prostředí a učitel má nestarost celou třídu a tak si musí vydobýt pořádek tvrdými donucovacími prostředky. Domácí učitel musí být vzdělaný, moudrý, být znalý, ušlechtilý, slušný, proto otcům klade na srdce aby dobře uvážili výběr domácího vychovatele. Locke je proti tvrdým tělesným trestům, povoluje je jen na zlé děti. Chce aby se děti ve škole nenutily ale braly školu hrou, pěstovali jejich ctižádost a nebyli nuceni k učení. Poukazuje na to že každé dítě je jiné a tak potřebuje každé dítě jinou výuku. Vyučuje nejprve čtení a psaní a až dítě zvládne mateřský jazyk pouští se do cizích jazyků. Chce aby se děti učili z knih s obrázky. Po těchto základech navazuje zeměpis, matematika, astronomie, historie, etika, právo a další…
Ve výchovném systému chtěl Locke, aby jeho mladý gentleman i pracoval a rozvíjel svou zručnost.Završením výchovy mladého gentlemana je odcestování s vychovatelem do zahraničí a později samotný"

Poznámka

V práci chybí většina čárek ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b24f43039d9c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
John_Locke_O_vychove.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse