Seminarky.cz > Životopisy > > > John Steinbeck

John Steinbeck


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje jednoho z autorů americké literatury Johna Steinbecka, nositele Nobelovy ceny. V úvodu práce se seznámíme s jeho životopisnými údaji a druhá část je věnována stěžejnímu dílu - Hrozny hněvu. Závěr práce tvoří chronologicky uspořádaný výčet Steinbeckových děl.

Obsah

1.
Životopis Johna Steinbecka
2.
Rozbor díla Hrozny hněvu
3.
Přehled děl

Úryvek

„Steinbeck se narodil u města Salinas v Kalifornii. Už mladí si získal hluboký vztah k přírodě a k prostým obyvatelům salinaských údolí, kteří mu byli inspirací v mnoha jeho knihách. Po nedokončených studiích na univerzitě v San Francisku, kde se věnoval biologii, historii a anglické literatuře, prošel celou řadou zaměstnání. Pevné zázemí získává až po třicítce kdy vychází jeho první slavné tituly.
Celou jeho tvorbu provází hluboký soucit s lidmi nějakým způsobem společensky degradovanými, s chudáky, dělníky, povaleči. V jeho knihách najdeme velmi silný kult venkova, jenž je mu útočištěm před vřavou velkoměstské civilizace, symbolické- až mýtické chápaní vztahu člověka k přírodě, zbožňování půdy a přírodních sil. Bývá mu vytýkána jeho neschopnost vytvářet nějaké psychologicky propracované charaktery. Avšak nechtěl psát o citových hnutích člověka jeho duševních procesech, nepodléhal modernímu proudu, v čele s Kafkou, Joycem atd., kteří používali ty moderní literární finty jako vnitřního monolog postav, neukončené věty bez logických vazeb a podobně. To vše bylo Steinbeckovi cizí. Steinbeck je v první řadě vynikající epik,vypravěč, humanista s vybroušeným uměleckým stylem Zajímaly ho principy lidství, často využíval souboje dobra a zla, poukazoval na společenské bezpráví. Jeho knihy provází inteligentní laskavý humor a všeobecný přehled.
V polovině 30.let po dopadu hospodářské krize, která započala tzv. černým pátkem, došlo ve Spojených státech k velkému otřesu v životě farmářů některých jižních států. (Oklahoma, Arkansas). Farmáři se zadlužili u bank, které je prostě vyhnaly a zabrali jim půdu. Tisíce rodin bylo nuceno vystěhovat se ze svých domovů a hledat práci jinde, hlavně na Západě v kalifornii. Steinbeck viděli tyto proudy lidí ve svém rodném a kraji a jejich hrozný osud ho zaujal. Začal o nich v roce 1936 psát články do časopisů.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0003.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
John_Steinbeck.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse