Seminarky.cz > Životopisy > > > Jöns Jacob Berzelius a Robert Boyle - životopisy

Jöns Jacob Berzelius a Robert Boyle - životopisy


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dva životopisy. Charakterizuje život Jönse Jacoba Berzelia, všestranného švédského badatele, a Roberta Boyla, anglického přírodovědce.

Obsah

1.
Jöns Jacob Berzelius
2.
Robert Boyle

Úryvek

"Jöns Jacob Berzelius byl všestraný švédský badatel, žijící v letech 1779 - 1848. Byl autoritou v chemické teorii i v chemické analýze první třetiny 19. století. Rozpracoval daltovu atomovou teorii a vypracoval dualistickou slučovací teorii. Významně zdokonalil chemické názvosloví a symboliku (1819). Daltovy znakové symboly prvků nahradil písmenovými symboly, které používáme dodnes. Zabýval se katalýzou, isomerií, izomorfií (zavedl pojem alotropie a označení mer).
Pro svou slučovací teorii využil první elektrochemické poznatky. Předpokládal, že vlastností atomů prvků jsou elektrické náboje. Podle toho rozdělil prvky na elektropozitivní a elektonegativní, pouze vodík byl přechodným prvkem.
Představoval si, že slučováním atomů vznikají binární sloučeniny, které mohou mít ještě kladný nebo záporný náboj, a reagují proto s dalšími částicemi s opačným nábojem (odvozoval tak například různé soli.)
Berzelius byl výborný experimetátor. Objevil nebo spoluobjevil několik prvků, jako je selen, cer, křemík nebo thorium a podle kyslíkového základu (s hodnotou 100) stanovoval přesnější "atomové váhy" prvků. Jeho druhá tabulka "atomových vah" z roku 1829 obsahovala již 53 prvků. Berzelius analyzoval též organické sloučeniny. Třebaže použil název orgynická chemie "Organisk kemi" v roce 1806 - rozlišoval ještě dlouho "roslinnou" a "živočišnou" chemii (až v roce 1844 připojil podtiltul organická chemie). Patřil také k nejzatvrzelejším zastáncům vitalismu.

Robert Boyle
Robert Boyle byl anglický přírodovědec, žijící v letech 1627 - 1691. Měl vynikající schopnosti teoretika, experimentátora i filozofa a s jeho jménem bývá spojováno utváření vědeckých základů chemie.
K nejvýznamnějším Boylovým dílům patří spis z roku 1661 The Sceptical Chymist, v němž kromě zpochybnění aristotelovského a alchymistického chápání elementu vyložil i svou korpuskulární teorii. Dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků a přispělo tak nejen k oživení atomistických představ o hmotě, ale i k postupnému vyhraňování pojmu prvek."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0040.zip (44 kB)
Nezabalený formát:
Berlioze_a_Boyle.doc (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse