Seminarky.cz > Životopisy > > > Josef Jungmann

Josef JungmannKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Josefa Jungmanna.

Obsah

1.
Josef Jungmann

Úryvek

"Jungmann Josef (1773 – 1847)

Josef Jungmann byl významný český jazykovědec, básník a překladatel, přední osobnost národního obrození. Proslul jako tvůrce jazykového a literárního programu, který realizoval ve vlastních básních. Dokazoval tak uměleckou působivost metrických prostředků a prozodických systémů, zejména v náročných překladech děl světové literatury. Jeho překlady znamenaly odklon české poezie od klasicistické uměřenosti a normativnosti k modernímu preromantismu, který vyzdvihoval slavnou českou minulost, humanismus a sílu národa obsaženou ve folklóru. Český jazyk obohacoval o slova přejatá ze slovanských jazyků, oživením archaismů a citlivým vytvářením neologismů.
Je autorem první učebnice literární teorie a poetiky (Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu).
Vytvořil soupis českých literárních děl dochovaných rukopisně, knižně i časopisecky, i s jejich výkladem (Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka).
Vrcholem jeho třicetileté vědecké práce je pětidílný Slovník česko-německý, který obsáhl 120 000 slov."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52186d08a0b68.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
J_Jungmann.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse