Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > K. H. Mácha - Máj

K. H. Mácha - Máj


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku K. H. Mácha - Máj. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla a jazykové prostředky.

Obsah

1.Charakteristika díla
2.Téma
3.Motivy
4.Postavy
5.Děj
6.Kompozice
7.Jazyk a styl
8.Autor
9.Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Lyricko-epická báseň s dramatickými prvky vydaná 1836 (jediná kniha vydaná za Máchova života), vrcholné dílo českého romantismu a 1. česká moderní báseň
• Skladbě předchází věnování - báseň Čechové jsou národ dobrý - vlastenectví
• Zcela vybočuje z obrozeneckého programu, je to osobní zpověď rozervaného básníka plného nejistot a otázek po smyslu života, ke světovému romantismu odkazuje subjektivismem, obrazotvorností a fantazií
• Epika: dějová stránka
• Lyrika: popis májové přírody, pocity hrdinů a autora
• Skládá se ze 4 zpěvů, 2 intermezz a dedikace (věnování)
• Používá 2 metrické systémy: jamb (1. zpěv) a trochej (2. zpěv)
• Děj je vedlejší, není podán chronologicky → potlačení děje, vyhrocení subjektivismu
• Hlavními cíly je popis májové přírody a myšlenky vězně čekajícího na popravu
• Děj se odehrává v okolí Bezdězu
• Příběh má reálný základ
• Dílo nebylo veřejností přijato (potlačená obsahová stránka, porušení výchovného rázu, narušení ideje krásna, nevhodní hlavní hrdinové, materialistický a kritický názor na Boha, smrt, bezcitnost, rozvrácená rodina)
• Mezi kritiky patřil Tyl, Erben x dílo ocenila generace Májovců, Nezval, Halas, Šalda
• Erben v reakci na Máj píše romanci Záhořovo lože (Poutník jde do pekla vinou otce, potkává loupežníka Záhoře, pak mu přináší zprávu, že v pekle je pro něj nachystáno Záhořovo lože, Záhoř se po devadesát let kaje, je mu odpuštěno) - polemika se situací Viléma, poutník i Záhoř se zachrání, unikli svému osudu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5571c36f3bd37.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
8._K._H._Macha___Maj.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse