Kalkulace


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je založena na kalkulaci oděvního podniku. Je zadána spotřeba materiálu a mzdy výrobních dělníků. Dále je uveden kalkulační vzorec, který daný podnik používá. Pomocí tohoto zadání je pak kalkulace sestavena.

Obsah

1.
Zadání příkladu
1.1
Spotřeba materiálu na 1 ks kalhot
1.2
Spotřeba materiálu na 1 ks zimního pracovního kabátu
1.3
Mzdy výrobních dělníků
1.4
Rozpočtované režijní náklady
2.
Kalkulační vzorec oděvního podniku
2.1
Výpočet rozvrhové základny
2.2
Výpočet režijních přirážek
2.3
Sestavení kalkulace

Úryvek

„Rozvrhovou základnou pro výrobní i správní režii jsou přímé mzdy.

Oděvní podnik používá tento kalkulační vzorec:
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Výrobní režie
Vlastní náklady výroby
5. Správní režie
Vlastní náklady výkonu
6. Zisk
Prodejní cena (bez DPH)
V položce ostatní přímé náklady je kalkulováno pojistné zdravotního a sociálního pojištění ve výši 35 % z přímých mezd. Prodejní cena u pracovních kalhot je Kč 120,- a u zimního kabátu
Kč 650,-.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty. Čistý text práce dosahuje cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0010.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kalkulace.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse