Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kalkulace nákladů a výdajů oděvního podniku

Kalkulace nákladů a výdajů oděvního podniku


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text na praktickém příkladě ukazuje kalkulace nákladů a výdajů oděvního podniku. Vysvětluje také, jaké náklady se podílejí na vzniku prodejní ceny.

Obsah

1.
Spotřeba materiálu na 1kus
2.
Mzdy dělníků na 1 kus
3.Výpočet rozvrhové základny
4.
Výpočet režijních přirážek
5.
Sestavení kalkulace

Úryvek

Oděvní podnik používá tento kalkulační vzorec:

1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Výrobní režie
Vlastní náklady výroby
5. Správní režie
Vlastní náklady výkonu
6. Zisk
Prodejní cena (bez DPH)

V položce ostatní přímé náklady je kalkulováno pojistné zdravotního a sociálního pojištění ve výši 35 % z přímých mezd. Prodejní cena u pracovních kalhot je Kč 120,- a u zimního kabátu Kč 650,-.

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje tabulky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pex0010.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kalkulace_odevniho_podniku.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse