Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kalorimetrie - Protokol z laboratorních cvičení

Kalorimetrie - Protokol z laboratorních cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Kalorimetrie, včetně vážních výpočtů.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovit molární rozpouštěcí teplo KNO3

Pomůcky: Adiabatický kalorimetr, obchodní váhy, teploměr, keramická miska, kádinka

Chemikálie: Dusičnan draselný - KNO3

Princip: Kalorimetrie je souhrn metod, pomocí kterých se měří změny teplot a vypočítávají změny entalpie při různých dějích. přístroje používané při měření se nazývají kalorimetry.

Změna entalpie odpovídající rozpuštění 1 molu látky na roztok dané konečné koncentrace udává integrální molární rozpouštěcí teplo látky. Toto teplo je funkční koncentrace vzniklého roztoku. Rozpouštěcí teplo při velkém zředění již na koncentraci prakticky nezávisí a jeho hodnota se nazývá integrální rozpouštěcí teplo při nekonečném zředění. Pro výpočet rozpouštěcího tepla platí vztah

Hrozp.= mFe . cFe . T + mH2O . cH2O . T (kJ)

DT = DT1- DT0 (dosazuje se kladná hodnota DT)


Postup práce:

1. Na obchodních vahách jsem zvážil kovovou nádobu kalorimetru (mFe) a navážil do ní 2 Kg vody (mH2O) o teplotě mezi 20 – 25°C.
2. Nádobu jsem vložil do kalorimetru, zapnul kalorimetr, teploměr a chladící jednotku a nechal 10 minut ustálit
3. Teploměr jsem vynuloval a kalorimetr nechal 15 minut běžet. Zapsal jsem vzniklý teplotní rozdíl DT0. (Korekce na nedokonalou adiabatičnost zařízení).
4. Na předvážkách jsem navážil 10 g KNO3, vynuloval teploměr a rychle přesypal do nádoby kalorimetru.
5. Po 15 minutách jsem zapsal teplotní rozdíl DT1
Výpočty:

cFe = 0,448 kJ/kg . K
cH2O = 4,183 kJ/kg . K
DT0 = 0,038 K
DT1 = - 0,281 K
mFe = 0,66 kg
mH2O = 2 kg

DT = DT1- DT0
DT = - 0,319 K

Hrozp.= mFe . cFe . T + mH2O . cH2O . T
Hrozp.= 2,763 kJ"

Poznámka

Práce obsahuje výpočty.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d9f7357e544.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kalorimetrie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse