Kanada


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin zeměpisu uvádějí základní informace týkající se geografie, historie i hospodářství Kanady.

Obsah

1.
Úvodní informace
2.
Povrch
3.
Podnebí
4.
Vodstvo
5.
Historie
6.
Obyvatelstvo
7.
Hospodářství
8.
Průmysl
9.
Zemědělství

Úryvek

"• kanata – shluk chatrčí
• 9 970 000 km2 , 30 000 000 ob.  nízká hustota zalidnění
• HDP/ob. 27 500 $ USD
• sousedí pouze s USA
• hl. město Otawa
• povrch [Kanadský štít 50 % rozlohy; Velké roviny; Kordillery (Skalnaté hory Mt. Robson 3 954 m.n.m., pásmo náhorních plošin, Pobřežní hory Mt. Logan 5 951 m.n.m. – fjordy, sopky]
• podnebí 50 % subarktické podnebí, J horká léta, drsné zimy – kontinentální podnebí
• vodstvo – po ledovci mnoho jezer, 8 % vodní plochy, 15 % objemu sladkovodních zdrojů; dopravní tepna – řeka Sv. Vavřince
• historie pevninský most, Vikingové, John Cabot 1497 – Newfounland, francouzská kolonizace 16./17. st., 17./18. Společnost Hudsonova zálivu, sedmiletá válka 1756-63, 1791 Quebec rozdělen na Dolní Kanadu (Quebec) a Horní Kanadu (Ontário), 1818 hranice s USA 49°s.š., 1867 dominium, 1931 autonomie na VB, 1982 nezávislost, 1999 autonomní oblast Eskymáků Nunavut
• obyvatelstvo rozmístěno nerovnoměrně, vysoká délka dožití (76 M, 82 Ž), frankofonní oblast 26 % ob., katolíci x protestanti
• hospodářství po USA 2. nej.na záp.pol., růst po 2.sv.v. investice z USA, velké přírodní bohatství nikl, zinek, uran, měď, olovo, zlato, stříbro, zemní plyn
• průmysl Ontário – 60 % produkce Kanady, vodní elektrárny 60 %, 15 % atomové strojírenský pr.- auta, papírenský, ropný, potravinářský – maso, mléko, ryby
• zemědělství lesy 36 %, orná půda 5%, soběstačné, mechanizace, export pšenice, ječmenu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510fd01517f93.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kanada.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse