Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Karboxylové kyseliny - výpisky

Karboxylové kyseliny - výpisky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V těchto výpiscích jsou stručně shrnuty základní informace o karboxylových kyselinách. Nalezneme zde jejich obecnou charakteristiku, způsob přípravy, chemické a fyzikální vlastnosti i reakce.

Obsah

1.
Stručná charakteristika karboxylových kyselin
2.
Příprava
3.
Chemické vlastnosti
4.
Fyzikální vlastnosti
5.
Reakce
6.
Zástupci a jejich charakteristika

Úryvek

-v tělech mravenců, vos, v listech kopřiv
-vyrábí se oxidací methanolu nebo reakcí hydroxidu sodného s CO (vzniká sůl kys. mravenčí)
-bezbarvá kapalina, ostrý zápach
-použití: v konzervárenství, při arvení látek, jako dezinfekční prostředek, v kožedělném průmyslu

Kyselina octová = kys. ethanová
-čirá kapalina štiplavého zápachu
-ve formě octa
-výroba octovým kvašením lihových roztoků nebo oxidací acetaldehydu vzdušným kyslíkem
-použití: k výrobě acetátového hedvábí, v konzervárenském průmyslu, výroba léčiv (acylpyrin)
-octan hlinitý jako obklad na roztoky

Kyselina máselná = kys. butanová
-nepříjemný zápach, olejovitá
-ve formě esteru je obsažena v másle
-uvolňuje se při žluknutí

Kyselina palmitová a kyselina stearová
-ve formě esterů v tucích, pevné bílé látky
-z tuků se vyrábí jejich soli užívané jako mýdla

Kyselina olejová
-zástupce vyšších mastných kyselin s nenasycenými vazbami
-v olejích
-hydrogenací výroba ztužených tuků z rostlinných olejů

Kyselina benzoová
-nejjednodušší aromatická monokarboxylová kyselina
-v přírodě volně i vázaná ve formě esterů
-bezbravá krystalická látka
-použití: v potravinářském průmyslu jako konzervační činidlo

Kyselina šťavelová
-nejjednodušší dikarboxylová kyselina
-v rostlinách ve formě solí, ve šťovíku, rebarboře
-výroba: termickým rozkladem mravenčanu sodného (meziprodukt-šťavelan sodný)
-jedovatá, krystalická látka
-použití: k přípravě mořidel, v analytické chemii"

Poznámka

Velmi stručné, ale přehledné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ab7c2fd1c5c3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Karboxylove_kyseliny.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse