Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje komplexní rozbor díla Tyrolské elegie od Karla Havlíčka Borovského. Práce je doplněna o životopis autora.

Obsah

1.
Znaky realismu
2.
Romantismus - Tyrolské elegie
3.
Inspirace
4.
Charakteristika literárního díla
5.
Místo, čas, téma
6.
Postavy
7.
Děj
8.
Kompozice
9.
Umělecké prostředky
10.
Jazykové prostředky
11.
Další čeští a světoví romantičtí spisovatelé
12.
Vliv
13.
Karel Havlíček Borovský a jeho dílo

Úryvek

"Kompozice:
- báseň se skládá z devíti zpěvů, které jsou označeny římskými číslicemi. Úvod tvoří verše lidové písně z Chrudimska. Vrchol skladby se nachází ve zpěvu 8., když se splaší koně v alpském průsmyku a policisté vyskáčou z kočáru. V 9. Zpěvu je pak popsán příjezd do Brixenu.
- parodoval lidovou píseň tím, že celý příběh vypráví měsíci, se kterým se ztotožňuje. Dále využívá lidové slovesnosti v jednoduchém verši, písňové formě.
- v básni je výrazný rým a rytmus (trochej). – U (přízvučná, nepřízvučná)
- je použit lidový, hovorový jazyk. Vložena jsou také slova cizí (německá) a zastaralé výrazy.
- je použito: přirovnání, ironie, apostrofa (rozhovor s měsícem), přímá řeč, personifikace, zdrobněliny.
- každá sloka má 4 verše a přerývaný rým ABCB, nepravidelný (u satir)
- dílo je psáno jako monolog, ich-forma

Umělecké prostředky:
Ironie – slova nebo výrok se použije v opačném významu, než je běžné; poznáme ji pouze z kontextu (Voltaire, Heine)… „Od všech z Vídně pozdravení, pan Bach je líbá, jsou-li prej zdráv, a tuhleto psaní po nás posílá.“
Sarkasmus – velmi silná ironie, kousavý, jedovatý výsměch, převažuje nenávistný nebo cynický pocit, autor jej nezastírá…“Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří.“, Ach Ty vládo, převrácená vládo!, Národy na šňůrce vodit chceš, Ale čtyřmi koňmi na opratích vládnout nemůžeš.
Personifikace – neživým věcem nebo abstraktním pojmům se přisuzují lidské vlastnosti, případně činnosti, které obvykle vykonává člověk.… „Sviť, měsíčku, polehoučku, skrz ten hustý mrak, jakpak se ti Brixen líbí? – Neškareď se tak! Nepospíchej, pozastav se, nechoď ještě spat: abych s tebou jen chvilinku mohl diškutýrovat.“
Přirovnání – zakládá se na vnější podobnosti, je snadněji rozeznatelné od metafory díky přirovnávacímu příslovci jak, jako…“Hloupost mezi národy je bezedná jak drška armády.“

Jazykové prostředky:

Ukázka pochází ze třetího zpěvu, kde Havliček popisuje, jak si pro něj přišli policisté a předali mu psaní od Bacha.
Ve třetí sloce používá Havliček sarkasmu.
Zastaralé výrazy: žandarům, dušno
Hovorová slova: outraty, ouřední, prej, teprv
Personifikace: …rozumíš-li ouřední němčině, přečti si ho sám… promlouvá k měsíci
Oktrojírka: vnucená, nařízená ústava ze 4. Března 1849, která oklešťovala vymoženosti revolučního roku 1848, vnucena panovníkem
Inverze: že on tedy schválně pro mne kočár sem poslal

Slovní zásoba odráží dobu národního obrození, tudíž některá slova nejsou současnému člověku známá zastaralé výrazy historismy (např. žandarm, krágle, poděbradka, stafáž, turbace a další). Některá slova se zase vyskytují v tvarech, které dnes už běžně neužíváme – např. diškutýrovat, hošek, teprva, alpejská (krajina), postiljon, outraty, jsemť aj. Havlíček si ve své básní často oslovuje měsíček a říká svou elegii jakoby jemu (= apostrofa). Jednou nebo dvakrát se také obrací na čtenáře a na rakouskou vládu. Používá i řečnické otázky.
Skladba má rychlý spád, často se zde vyskytuje přímá řeč a dále například krátké úvahy.

Další čeští i světoví romantičtí spisovatelé:
Božena Němcová
Karel Hynek Mácha
Karel Jaromír Erben
Walter Scott
George Gordon Byrin
Alexandr Sergejevič Puškin
Victor Hugo
George Sand

Vliv:
Karel Kavlíček Borovský se stal vzorem pro celou Nerudovu generaci. Z Havlíčkova básnického díla, ale i z jeho teoretických a kritických prací čerpaly všechny směry literatury 2. poloviny 19. století a částečně i 20. století.

Karel Havlíček Borovský
Český básník, novinář a politik Karel Havlíček se narodil v roce 1821 v obci Borová / dnešní Havlíčkova Borová/ u Přibyslavi
Pocházel ze zámožné kupecké rodiny. Vystudoval gymnázium a poté začal v roce 1838 studovat v Praze filozofii. Havlíček vstoupil do kněžského semináře - chtěl se stát vlasteneckým knězem. Jeho cíle však vzaly za své. Přestává věřit, že modlitba může způsobit ve světě změnu k lepšímu. V roce 1841 je ze semináře vyloučen.
Poté pracoval v letech 1842-1844 jako vychovatel v rodině univer. profesora v Moskvě. Cílem této cesty bylo seznámit se se vším, co k Rusku patřilo. Poměry v carském Rusku byl však šokován. Tyto zkušenosti využil ve své tvorbě. V červenci 1844 se Havlíček vrací do Čech a v dubnu 1845 do Prahy. Jeho cílem bylo najít si solidní zaměstnání a věnovat se literární tvorbě. Snažil se vysvětlit vše tak, aby to chápali i prostí čtenáři.
V dubnu 1848 pracoval jako redaktor Národních novin a v červenci byl zvolen poslancem říšského sněmu. Díky Havlíčkovi měly Národní noviny velký vliv na české veřejné mínění. Lidé hltali jeho epigramy a satirické popěvky, které měly větší úspěch než projevy politiků.
Když Rakousko začalo obnovovat absolutistickou vládu, většina českých liberálních politiků zanechala svojí činnosti. Havlíček se v Národních novinách postavil na odpor a 13. dubna proto stanul před soudem. Porota ho uznala nevinným. V lednu 1850 se přestaly jeho noviny vydávat. Havlíček se však nevzdal a v květnu začal v Kutné Hoře vydávat politický týdeník Slovan. Byl proto šikanován policií i soudem. Slovan se nesměl rozšiřovat mimo Kutnou Horu. V listopadu se ocitl znovu před soudem, ale opět byl shledán nevinným.
Havlíček se rozhodl pro koupi statku, kde by se věnoval hospodářství a psaní. 16. prosince 1851 byl zatčen a odvezen do Brixenu, kde musel žít ve vyhnanství tři roky. I tam se snažil studovat, překládat a tvořit. Z Brixenu se vrátil v květnu 1855. Pár dní před jeho návratem mu zemřela žena.
Do Prahy mohl jen na návštěvu, trvalý pobyt mu nebyl povolen. Čekalo ho tam odmítavé chování jeho známých. Jen Palacký, Němcová, Trojan a pár dalších přátel se k němu veřejně hlásilo i přes atmosféru strachu vyvolanou Bachovým absolutismem. V té době mu lékaři diagnostikovali pokročilou tuberkulózu. Zemřel velmi brzy, v pětatřiceti letech.
Karel Havlíček Borovský je považován za zakladatele českého politického novinářství. Celý život bojoval proti absolutismu. Získal si velké sympatie českého lidu. "

Poznámka

Práce je doplněna o obrázek a některé informace jsou v textu barevně podbarveny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27953
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse