Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci

Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932, Kutná Hora

Charakteristika: Zápisky z hodin ve stručných bodech postihují život a dílo Karla Hynka Máchy a připojují informace o dalších spisovatelích jeho doby. Závěrečná část patří májovcům.

Obsah

1.
Karel Hynek Mácha
2.
Ostatní spisovatelé
2.1.
Karel Jaromír Erben
2.2.
Karel Havlíček Borovský
2.3.
Božena Němcová
2.4.
Josef Václav Frič
3.
Májovci
3.1.
Jan Neruda
3.2.
Václav Hálek
3.3.
Karolína Světlá

Úryvek

"ROMANTISMUS V ČESKU
Karel Hynek Mácha 16. 11. 1810 – 6. 11. 1836
 Jmenuje se Ignác Mácha, Ignác = Hynek, Karel je vymyšlené
 Bratr Michal, otec mlynář, máma Němka
 Studoval na gymnáziu, vystudoval právníka, dostal místo v Litoměřicích
 Zemřel na cholerínu, pohřben v Litoměřicích, 1938 převezen do Prahy
 Uměl česky, německy, latinsky a polsky
 Próza – Márinka, Pouť krkonošská, korespondence
 Drama – Kat – Křivoklát, Valdek, Vyšehrad, Karlštějn – nedokončený
 Kamarádi – Tyl, Karel Sabina
MÁJ
 Rozdělen na 7 částí – Předzpěv, první zpěv, druhý zpěv, první mezihra, třetí zpěv, druhá mezihra, čtvrtý zpěv

OSTATNÍ SPISOVATELÉ

Karel Jaromír Erben 1811-1870
 Studoval v HK, filozofie, právník
 Objížděl české archivy, pomáhal Palackému, pracoval pro Národní muzeum
 Regesta diplomatika – výtahy ze starých listin
 Pohádky – Tři zlaté vlasy, Pták Ohnivák, Zlatovláska
 Kytice – balady, vina a trest

Karel Havlíček Borovský 1821-1856
 Novinář (Slovan, Národní noviny), vychovatel v Rusku, politik – 1848
 Soud KH ho osvobodil, ale tajná policie ho zatkla a odvezla do Brixenu v Tyrolech
 Král Lávra – irský král, měl oslí uši
 Tyrolské elegie, Křest krále Vladimíra
 Epigramy – adresované – církvi, králi, vlasti, múzám, světu
 Obrazy z Rus

Božena Němcová 1820-1862
 Barbora Panklová, údajně narozená 4. 2. 1820
 Údajně její rodiče nebyli její, odložená, její maminka jí neměla ráda
 Babička Magdaléna Novotná
 Staré Bělidlo, vytvořeno sousoší – Otta Gutfreund, první socha imaginární postavy
 Provdána za Josefa Němce, úředník, nerozuměli si
 3 syni a dcera, kamarádka Karolína Světlá
 Pohřbená na Vyšehradě
 Babička, Karla, Pan učitel, V zámku a podzámčí, Princ Bajaja, Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Sůl nad zlato, Hloupý Honza
 Sama Němcová se stala literární hrdinkou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505f47cc8916f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Macha_dalsi_spisovatele_majovci.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse