Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben: Kytice

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena doplněný o úryvky ze skladeb. Na úvod je Kytice představena jako dílo romantismu a dále je její provedena obsahová a formální charakteristika. Závěr seznamuje s autorem a jeho další tvorbou.

Obsah

1.
Znaky romantismu
2.
Romantismus v Kytici
3.
Charakteristika literárního díla
4.
Místo, čas, téma
5.
Postavy
6.
Děj
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Záměr
10.
Vliv díla
11.
Karel Jaromír Erben
12.
Erbenova další dílaÚryvek

"Děj:
Kytice: Ze začátku básně umírá dětem matka. Děti začaly chodit matce na hrob, a když matka viděla, jak děti nad jejím hrobem pláčou, vrátila se její duše. Vtělila se do mateřídoušky, jež rostla na matčině hrobě. Děti matku poznaly. Básník se snaží, abychom měli rádi svou vlast.
Poklad: Žena šla s dítětem do kostela a cestou spatřila skálu se svitem. Vešla dovnitř a uviděla hromady zlata. Chamtivě brala všechno zlato, co mohla a v zápalu zapomněla na dítě. Když odešla ze skály, tak se skála zavřela i s dítětem uvnitř. Žena si potom uvědomila, že zapomněla na dítě. Skála se za rok znovu otevřela, matka si šla pro dítě a zlata se už ani nedotkla.
Svatební košile: Dívka čeká na svého chlapce, který je v cizině. Najednou se ozve klepání a její milý ji zve na svůj statek. Cestou dívce přikazuje, aby se zbavila všech věcí, které je zdržují v cestě. Až v cíli jejich cesty si dívka uvědomí, že její milý je umrlec a dotáhl ji na hřbitov, tak se schová v hrobce, kde prosí o milost Boha. Umrlec dává rozkazy nebožtíkovi v hrobce, aby mu dívku přivedl ven, ale po dívčiných prosbách vyjde slunce a je zachráněna.
Polednice: Matce jednoho dne už došla trpělivost nad tím, že její dítě pořád křičelo. Zavolala na něj polednici, která k matčině údivu přišla a žádala si dítě. Matka si uvědomila toho, co provedla a snažila se dítě zachránit. Tiskla si jej k hrudi tak moc až dítě udusila a sama omdlela.
Zlatý kolovrat: Jednoho dne přijel k domu, kde žila matka se dvěma dcerami král. Jakmile spatřil krásnou dívku, zamiloval se do ní, ale matka si přála, aby si vzal její vlastní dceru. V hlavě se jí zrodil plán a se svou dcerou odvedla dívku do lesa, kde jí vypíchly oči a usekly končetiny. Král se poté oženil s vlastní dcerou. V lese našel zbytek těla dívky stařík a poslal pacholka ke králi, aby vyměnil zlatý kolovrat, přeslici a kužel za končetiny a oči. Když měla královna vše potřebné k předení, poprosil ji král, aby mu upředla zlatou nit. Jakmile se pustila do předení, kolovrat začal o tom, co provedla se svou matkou. Král si pro dívku dojel do lesa a oženil se s ní. Nevlastní matce a její dceři udělali to samé, co provedly dívce.
Štědrý den: Na Štědrý den předou dvě dívky, Marie a Hana len. Chtějí se dozvědět svou budoucnost a tak vyrazí k jezeru, kde prosekají led. Hana se skloní k hladině a vidí, že se vdá. Marie se taky skloní, jenže vidí kostel, kde je vše černé a nakonec spatří i rakev. O rok později se Hana vdá a Marie zemře přesně tak, jak předpovědělo proroctví.
Holoubek: Žena, která otrávila svého muže, si vzala jiného. Na svého mrtvého manžela zcela zapomněla. Když šel kolem hřbitova svatební průvod, usadil se na stromě u hrobu holoubek, který vrkáním vyvolal v ženě vinu. Její tíhu neunesla a nakonec spáchala sebevraždu.
Záhořovo lože: Záhoř je vrah pocestných. Jednou potká poutníka, který jde do pekla pro úpis se svou duší. Záhoř jej pustí pod podmínkou, že až se bude vracet, tak mu řekne, jak to v pekle vypadá. Při cestě zpátky mu poutník vyprávěl o pekle a řekl mu, že tam pro něj mají připravené mučící lože – „Záhořovo lože“. Záhoř se lekne a od té doby začne sekat dobrotu. Je mu udělena milost a dostane se do nebe.
Vodník: Mladá dívka jde na jezero prát prádlo i přes varování své matky. Spadne do jezera, kde se jí zmocní vodník, pojme ji za svou ženu a narodí se jim dítě. Dívka je smutná a prosí vodníka, aby ji pustil za svou matkou. Vodník svolí a dívka se vydá na svět. Jakmile se shledá se svou matkou, matka ji nechce pustit pryč a vodník se zlobí. Několikrát buší na dveře domu dokud všechno neutichne. Dívka otevře dveře a spatří své dítě, které vodník zabil.
Vrba: Muž si všimne, že jeho žena leží večer jako bez života. Dozvěděl se, že se její duše převtělovala do vrby. Protože se o svou ženu nechtěl s vrbou dělit, šel a porazil ji. Na návsi cestou zpět uviděl, že tam stojí hodně lidí a tím, že vrbu porazil, zabil svou ženu. Pro své dítě udělal ze dřeva kolébku, z prutů píšťalky, aby byla matka svému dítěti vždy nablízku.
Lilie: Zemřela dívka a na jejím hrobu vyroste lilie. Jednoho dne projíždí kolem jejího hrobu muž a lilii spatří. Je naprosto uchvácen. Poručí svému sluhovi, aby ji vykopal a zasadil na jeho zahradu. Na zahradě k ní promlouval a dokonce si ji vzal. Muž musí na čas odjet a lilii svěří své matce, když se vrátí, tak zjistí, že matka lilii zahubila.
Dceřina kletba: Mladá matka zabije své dítě. Její matka se ptá, co hodlá dělat a co říct jejímu milému. Dcera se rozhodne, že se půjde oběsit a řekla matce, ať mu vyřídí, že by měl cítit vinu. Matka se také zeptá, co jí dcera zanechá. Ta odpoví, že kletbu za rozmazlení.
Věštkyně: Báseň je o budoucnosti českého národa. Liší se od ostatních. Je o věštkyni, která věští o Přemyslu Oráčovi, jeho ženě Libuši a jiných událostech národa.
Kompozice:
Kytice má promyšlenou kompozici, ve které spolu zrcadlově protilehlé básně korespondují (první s poslední, druhá s předposlední, třetí s třetí od konce). Úvodní báseň Kytice na základě obrazu truchlících sirotků na hrobě své matky převtělené v květ mateřídoušky podává naději lidem milujícím svou vlast, víru v lepší budoucnost podobně jako poslední báseň. Podobné téma řeší Polednice a Vodník s tím rozdílem, že v těchto básních má významnou roli zásah nadpřirozených bytostí. Balady Poklad a Dceřina kletba řeší mravní narušení vztahu mezi matkou a dítětem, Svatební košile a Vrba zobrazují přeměnu člověka, v prvním případě mrtvého milence v obživou mrtvolu, ve druhém ženu ve vrbu. Pohádkový Zlatý kolovrat a legenda Záhořovo lože kladou důraz na vinu, trest. Štědrý den a Holoubek sledují propojení motivů štěstí a smutku, lásky a smrti.

Jazykové prostředky:
V ukázce se objevuje soudržný rým (aabb) přičemž 5 verš se do schématu nehodí – rým má samostatný.

Citoslovce (Oj, hop, klop, hola hej)
Přídavná jména (vraném bujném)
Příslovce (vesele, stydlivě)"

Poznámka

Práce obsahuje úryvky z knihy a obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27948
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse