Seminarky.cz > Životopisy > > > Karel Marx - medailonky myslitelů 22/34

Karel Marx - medailonky myslitelů 22/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce seznamuje s životem a dílem Karla Marxe. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde John Locke - medailonky myslitelů 21/34 a následující zde Friedrich Wilhelm Nietzsche - medailonky myslitelů 23/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Marx se narodil roku 1818 v Trevíru jako syn advokáta. Také on studoval práva na universitě v Bonnu a Berlíně. Přitahovala jej však i Hegelova filosofie. Na universitě v Jeně získal v letech 1840/1841 doktorát. Usiloval o akademickou kariéru, ale pro jeho levicově hegeliánský postoj mu nebyla umožněna.

Roku 1842 byl jmenován šéfredaktorem levicových Rheinische Zeitung, které vycházely v Kolíně nad Rýnem. Díky neustálým censurním zásahům se Marx svého místa vzdal a rozhodl se odejít do emigrace. Přišel do Paříže, kde se seznámil s Engelsem. Stali se přáteli a nejbližšími spolupracovníky.

Po zásahu pruské vlády byl Marx z Paříže vykázán. Odešel do Bruselu. Zde se s Engelsem začali zabývat i mezinárodní politikou - vstoupili do Svazu komunistů. Z jeho pověření sepsali Komunistický manifest.

Po revoluci v Německu (1848) se Marx i Engels vrátili do Kolína nad Rýnem a začali vydávat Neue Rheinische Zeitung. Když revoluce ztroskotala, byl Marx znovu souzen a odsouzen k vyhoštění. Odešel nejprve do Paříže, pak do Londýna. Roku 1864 byla založena První internacionála, Marx se stal jejím duchovním vůdcem.

V Londýně žil až do své smrti roku 1883.

• Německo-francouzské ročenky: Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva
• Německá ideologie (1845)
• Bída filosofie (1847)
• Komunistický manifest (1848) - tento spis se stal jakýmsi testamentem marxistického socialismu
• Kritika politické ekonomie (1859)
• Kapitál (1867) - Marx dokončil pouze první svazek tohoto díla, druhý a třetí díl vydal Engels v letech 1885 a 1894

Marx, K.: Kapitál. Ústřední výbor KSČ, Praha 1953. 1. vyd. S.53
"Vezměme dále dvě zboží, např. pšenici a železo. Ať se směňují v jakémkoli poměru, lze tento poměr vždy vyjádřit rovnicí, v níž se dané množství pšenice rovná nějakému množství železa, např. 1 kvarter pšenice = a metrických centů železa. Co nám říká tato rovnice? Že ve dvou různých věcech, v 1 kvarteru pšenice a rovněž v a metrických centech železa existuje cosi společného stejně velikého. Obě věci se tedy rovnají čemusi třetímu, co samo o sobě není ani tou, ani onou věcí. Každá z nich, pokud je směnnou hodnotou, musí tedy být převeditelná na toto třetí.""

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512105231f1d0.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Marx_medailonky_22.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse