Katastrofy


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce v poznámkách mapuje některé nejznámější environmentální katastrofy a jejich důsledky. Závěr práce je věnován otázce smogu a jeho dopadů.

Obsah

1.
Exxon Valdez
2.
Bhóbálská katastrofa
3.
Ropná plošina HORIZONT 2010
4.
Čadské jezero
5.
Znečištění moří a oceánů
6.
Maďarská katastrofa
7.
Smog

Úryvek

"EXXON VALDEZ
-ropný tanker
-havaroval 29,3,1989 – asi 40 km od pobřeží narazil na útes a protrhl si trup
-do moře vyteklo na 40 milionů litrů ropy
-během havárie řídil 19letý podporučík, protože kapitán byl na mol
-posádka se skládala z 21 osob (málo na tak velkou loď)
-všechno kvůli penězům - > koupí staré lodě, tankery a vemou malou posádku (těm zemím, kde to koupí levně to nevadí)
-> posádka není vůbec zkušená
-tankery jsou jednoplášťové (5cm oceli), často jsou přetěžovány a přesluhují
-ropa zničila celý ekosystém a rybáři přišli o práci
-zamořeno přes 2000 km2 pláží
-uhynulo velké množství živočichů
BHÓBÁLSKÁ KATASTROFA
-NEJVĚTŠÍ PRŮMYSLOVÁ KATASTROFA
-2.-3.12. 1984
-únik vysoce toxických látek do ovzduší
-až do teď – chemička tam zůstala
-neměli žádné evakuační látky, chemičku hned uzavřeli
-oblast i chemička jsou v dezolátním stavu
-milionkrát překročení doporučených hodnot zdravotnickou organizací
-lidé i teď nemají přístup k pitné vodě
-druhá generace je vystavena nebezpečí
-10 let před nehodou měla chemička problémy, ale ty nikdo neřešil
ROPNÁ PLOŠINA HORIZONT 2010
-výbuch 20. Dubna 2010
-plošina se celá potopila, ale přežili skoro všichni
-uniklo 2 miliony litrů ropy a denně uniká i nafta z toho pod vodou
-skvrna měla po dvou dnech 8 km, šířka 1,5 km
-vrt 1500metrů hluboko – z něho uniká ropa (160 000 l denně)
-těží se pořád hlouběji a hlouběji -> vetší riziko katastrof (lidé stále potřebují více ropy)
-snaha o zbavení -> zapálili jí, jenže to nepomohlo a snažili se jí uhasit ->uhynulo mnoho ryb"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5159a46d45a45.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Environmentalni_katastrofy.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse