Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Kateřina Vágnerová: Minimalizace šikany, praktické rady pro rodiče - rozbor

Kateřina Vágnerová: Minimalizace šikany, praktické rady pro rodiče - rozbor


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi stručný rozbor představuje publikaci Minimalizace šikany, praktické rady pro rodiče od Kateřiny Vágnerové. V úvodní části je vymezena cílová skupina čtenářů, poté je pozornost věnována obsahu jednotlivých kapitol a v závěru je přiložen vlastní názor autorky na toto dílo.

Obsah

1.
Cílová skupina
2.
Členění publikace
2.1.
SOS – mé dítě šikanují
2.2.
Jak mám výchovou posílit dítě vůči šikaně?
2.3.
Co ještě potřebuji vědět o šikaně?
2.4.
Kyberšikana
2.5.
Dodatky
2.6.
Vlastní hodnocení

Úryvek

"Kniha je členěna na pět základních sekcí, které jsou podle mého názoru řazeny akorát “do ruky” rodiči, který je nucen řešit šikanu svého dítěte. SOS – mé dítě šikanují je nejen první kapitolou, ale také manuálem jak šikanu řešit, jste-li v roli rodiče. Autoři se snaží vyhnout obsáhlým definicím a ušetřený prostor věnují otázkám, které rodičům v nouzi pravděpodobně přijdou na mysl. Opět je zde možno sledovat logickou chronologickou postupnost – otázky jsou tzv. krok za krokem. Druhou kapitolou se snaží autoři rodičům odpovědět na otázku “Jak mám výchovou posílit dítě vůči šikaně?” a zabývají se rolí rodiny a rodiče z pohledu prevence šikany. Třetí kapitolu nabízí odpověď na otázku”Co ještě potřebuji vědět o šikaně?” a to stručným souhrnem mechanismů šikany a skupinového dění, který vychází z Kolářovy Bolesti šikanování. Jedna ze sekcí je věnována fenoménu zvaném Kyberšikana. Vzhledem k rozsahu celé knihy autoři jen stručně o tomto jevu informují, a nabízí několik základních doporučení v rámci prevence. Závěr publikace je věnován Dodatkům: praktickým metodám jak pomoci šikanovanému dítěti, legislativní úpravě šikany a přehledem institucí na které může rodič při boji se šikanou narazit.
Tuto knihu hodnotím veskrze pozitivně a to zejména proto, že autoři dokázali omezit teorii a definice na množství ne větší než nezbytné a dostát tak podtitulu, který slibuje praktické rady pro rodiče. Knihu vnímám přínosnou i z pohledu vychovatele, protože mi nabízí vhled rodiče a naznačuje, jakým směrem se jeho uvažování ubírá."

Poznámka

Práce byla použita pro předmět etopedie na Univerzitě Hradce Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da8be27426c9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vagnerova_Minimaliz_sikany_rozbor.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse