Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kauzální analýza autodopravní společnosti

Kauzální analýza autodopravní společnosti


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje představení nejen specifického problému ve společnosti, ale také možností jeho řeší. Společností je rodinná autodoprava, problémem je pak snížená efektivnost společnosti jako také z pohledu zákazníků, konkurence, platební neschopnosti za subodběratelské služby a další. V závěru jsou popsány možné příčiny nového obratu v situace a nastíněno možné řešení.

Obsah

1.
Popis situace
2.
Popis problému
3.
Popis příčiny a změn

Úryvek

"Změny:
Společnost by měla provést takové změny, aby vedli k nápravě a ke zvýšení tržeb, zisku a snížení nákladů.
Tlak odběratelů se dal předpokládat a firma by měla s touto variantou počítat, že každý se snaží snížit náklady na minimu. Zákazník by se měl rozhodovat nejen podle ceny, ale měl by vzít v úvahu i kvalitu a spolehlivost. Tyto věci naše společnost splňuje, dodávky se snažili vždy doručit a bez poškození. S těmito vlastnostmi můžeme argumentovat, když budeme jednat o navýšení ceny za dopravu, protože je známo že konkurence má problémy toto dodržet a poskytnout. Tímto je částečně popsán i druhý bod problémů. Kdy nejsme sice konkurence schopný s cenou, ale na druhou stranu jsme schopný splnit požadavky zákazníků za skoro každých podmínek s odpovídající kvalitou a rychlostí.

Společnost by měla zvážit, jestli je nezbytně nutné si pronajímat sklady. Nejlepší řešení by bylo kdybychom se obešli bez skladovacích prostor tímto by se ušetřili nemalé náklady. Pokud by to takto nešlo vyřešit, zkusili bychom dohodnout nižší cenu od stávajícího pronajímatele. Dalším řešením by bylo poohlédnutí se po jiných prostorech v odpovídající kvalitě, provedení a za nižší cenu. Jinou variantou by bylo, kdyby si společnost postavila své vlastní prostory podle kritérií, které by jí vyhovovali k podnikatelské činnosti.

Počet zaměstnanců není veliký, ale chtělo by se zastavit nad tím jestli jsou všichni skutečně potřební. Některé společnosti zaměstnávají příliš zaměstnanců a zbytečně zatěžují nákladovou složku firmy. Také se vyskytují lidé, kteří vykonávají nesmyslnou ba dokonce i dvojí práci. Toto se bohužel v naší společnosti netýká a všichni zaměstnanci jsou potřební a odvedenou práci vykonávají svědomitě a dobře.

Mzdy zaměstnanců jsou další položkou nákladů, která tvoří jednu celou třetinu. Jak jsem uvedl výše omezení počtu není možné a tak musíme sáhnout po jiném kroku. Máme na výběr ze dvou možností a to buď jim přidáme nové pracovní úkoly bez zvýšení mzdy nebo by se jim snížilo ohodnocení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474992159779c.zip (368 kB)
Nezabalený formát:
Kauzalni_analyza.doc (408 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse