Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kavárna Enter 67 - podnikatelský záměr

Kavárna Enter 67 - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá podnikatelský záměrem kavárny Enter 67. Autor popisuje cíle firmy, formuluje podnikatelský záměr, vymezuje podmínky pro provozování dané živnosti. Také se věnuje analýze trhu a firemnímu marketingu - mapuje makro i mikroprostředí na Děčínsku, kde chystá svou kavárnu založit. Zamýšlí se nad správnou volbou právní formy podnikání i formálními záležitostmi. Řeší potřebné prostory, vybavení kavárny i zaměstnanecké vztahy. V závěru uvádí firemní vizi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikatelské rozhodnutí
2.1.
Podstata podnikání
2.2.
Cíle firmy
2.3.
Grafická prezentace firmy (grafický předpis)
2.4.
Formulace podnikatelského záměru
2.5.
Předmět podnikání
2.5.1.
Podmínky pro provozování této živnosti
3.
Analýza trhu a firemní marketing
3.1.
Mikroprostředí
3.1.1.
Firma
3.1.2.
Dodavatelé
3.1.3.
Zákazníci
3.1.4.
Zprostředkovatelé
3.2.
Vnější mikroprostředí
3.2.1.
Konkurence
3.3.
Makroprostředí
3.3.1.
Demografické vlivy
3.3.2.
Politické a právní prostředí
3.3.3.
Sociální a kulturní vlivy
3.4.
Technologie a inovace
3.5.
4P
3.6.
Analýza SWOT
3.7.
Marketingový výzkum
3.8.
Podnikatelský plán
4.
Volba organizačně právní formy
4.1.
Kritéria volby právní formy
4.1.1.
Podnikání jako OSVČ
4.2.
Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského oprávnění
5.
Provozní aspekty podnikání
5.1.
Vybavení kavárny
5.2.
Volba dodavatelů
5.3.
Vnitřní organizace firmy
6.
Podnikatel jako zaměstnavatel
6.1.
Nutné zákony a předpisy
6.2.
Čtrnáctero zaměstnanců Enter 67
6.3.
Požadavky kladené na zaměstnance
6.4.
Stimuly zaměstnanců
6.5.
Činnost personalisty
6.6.
Platba pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení
7.
Vize firmy Enter 67

Úryvek

"3. Analýza trhu a firemní marketing

Cílem analýzy trhu je verifikace nebo upřesnění mé intuitivní představy o trhu pomocí jeho průzkumu; upřesnění představy o tržních podmínkách. Cílem marketingu je s vynaložením co nejnižších nákladů proniknout na nový trh s novou službou (výrobkem).
Pozn.: Většina dále popisovaných skutečností nemá empirické základy. Jsou výsledkem mého pětadvacetiletého soustavného pozorování Varnsdorfu a blízkého okolí a rozhovorů s místními lidmi, na jejichž základě jsem své závěry interpretoval, a tedy nemohu s jistotou tvrdit, že jsou pravdivé. Empirickému výzkumu bychom podrobili pouze zjišťování skutečností bezprostředně souvisejících s naším předmětem podnikání a jeho rentabilitou, s cílem nijak negativně neovlivnit trh, na který budeme vstupovat; naopak jeho rozsahem vzbudit zájem a očekávání obyvatel, a (ne)přímou cestou tak informovat o našem příchodu (viz 3.7. Marketingový výzkum).
Pro Varnsdorfské prostředí (+/- 16 000 obyvatel, příhraniční průmyslové město s velkými podniky/největšími zaměstnavateli, které/kteří jsou dnes ve finančních problémech) je charakteristický převládající vliv omezeného počtu „vlivných“ lidí, a díky tomu místní trh (jakýkoliv jeho segment) funguje převážně na principu známostí, jejich využívání a plnění protislužeb.
Historická zkušenost: V období těsně po roce 1989 (divoký kapitalismus) bylo ve Varnsdorfu nejvíce patrné prorůstání podsvětí (bývalých „veksláků“) právě do pohostinských služeb a v nedávné době také eskalovalo násilí mezi místními menšinami, které v současnosti vlastní některá pohostinská zařízení (romskou a albánskou) – o vlivu a deformacích trhů, které jsou ve Varnsdorfu dnes, mohu jen spekulovat, resp. nejsem schopen říci, nakolik a jak mohou zasáhnout do našeho podnikatelského záměru. Nicméně názory místních lidí, se kterými jsem se bavil (z různých, mezi sebou heterogenních skupin obyvatel) bych shrnul do výroku: „Někam bych zašel, ale není kam.“
Varnsdorf dále charakterizuje značná segmentace obyvatel do skupin, ve vzájemném vztahu neutrálním nebo přežívajících ve vzájemné averzi, podložené historickými konflikty členů dvou různých „znepřátelených“ skupin. Dále šuškanda, kterou dokonale charakterizuje věta: Každý o každém ví vše. Resp. věta: Každý ví o druhém, co ten druhý včera udělal. Stručně: Není to Steinbeckovo maloměsto. Naším posláním není nastolit světový mír (; nebo alespoň ten varnsdorfský), ale v tomto prostředí obstát. Cílovou skupinou je tedy „slušná“ klientela všech věkových skupin, rekrutujících se z klientely stávajících podniků a z lidí, kteří pro kvalitu poskytovaných služeb od návštěv místních pohostinství upustili nebo od ní upustili pro okruh lidí tuto „kvalitu“ vyhledávajících. Pojmem slušná klientela rozumím klientelu s náležitou slušností svého projevování (kulturou vystupování) a dále klientelu s přiměřenou koupěschopností.
Výše zmíněné problémy města jsou rozpoznány a město a jeho orgány se je pokouší řešit, i když velice pomalu – město se přestává orientovat výhradně na průmysl, ale začíná s rozvojem místního cestovního ruchu (místní euroregion, snaha o získávání evropských dotací, postupná rekonstrukce místní infrastruktury a chátrajících budov v centru města (nejen těch ve vlastnictví soukromých osob, ale i budov ve vlastnictví fyzických osob – součinnost veřejného a neveřejného sektoru)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky. Čistého textu je v práci cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14371
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse