Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kazuistika a individuální plán ženy s mentální retardací

Kazuistika a individuální plán ženy s mentální retardací


Kategorie: Pedagogika - speciální, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem seminární práce bylo vytvořit individuální plán pracovní kompetence klientky se středně těžkou mentální retardací a epilepsií. Plán vychází z kazuistiky a stručně seznamuje s osobní historií klientky a její sociální sítí. Podrobněji se rozepisuje o jejím pracovním začlenění. Rovněž obsahuje diagnózu, časové vymezení, oblasti rozvoje a definuje své cíle. Dále vymezuje realizační tým včetně očekávané participace jednotlivých členů.

Obsah

1.
Představení klientky
1.1.
Rodina a výchova
1.2.
Zaměstnání
2.
Dlouhodobý cíl
3.
Realizační tým – očekávaný způsob participace
3.1.
Klíčový pracovník
3.2.
Uživatelka
3.3.
Zaměstnavatel

Úryvek

" Uživatelka A. je 39 žena, která v současné době žije v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve středních Čechách. Je u ní diagnostikována středně těžká mentální retardace a epilepsie.
Co se týče osobní historie, uživatelka A. byla ve 4 měsících odebrána z rodiny a tudíž vy-růstala už od mládí ve velkokapacitních ústavních zařízeních – od kojeneckého ústavu, přes dětský domov, až po tři ústavy sociální péče. V dětství byla “osvobozena” od školní výchovy, a později byla zbavena způsobilosti k právním úkonům a byl jí přidělen opatrovník.
Z výše uvedeného vyplývá, že její život z větší části probíhal jen ve skupině podle pevně stanoveného denního režimu a to za zdmi ústavu. Pokud už prostor ústavu sociální péče opus-tila, bylo to v doprovodu personálu a to velmi sporadicky. Její sociální síť byla velmi omezená, v podstatě jen na pracovníky instituce. V takovém typu instituce a při takovém přístupu prakticky ani nebylo možné, aby se naučila sociálním dovednostem potřebným pro samostatný život.
Při probíhající transformaci ústavní péče v souvislosti s individuálním plánováním začala uživatelka A. směřovat k pracovnímu uplatnění. Prvotním motivem pro ni byly peníze, které potřebovala na nákup cigaret (pasivním způsobem života za zdmi ústavu si vypěstovala závis-lost na nikotinu – vykouří více cigaret, než na které ji stačí peníze, které má k dispozici v rámci kapesného). Po dohodě s klíčovou asistentkou začala hledat placené pracovní uplatnění a to bez předchozí zkušenosti s chráněnou dílnou nebo jinou formou pracovní rehabilitace. Pra-covníkům Domova pro osoby se zdravotním postižením se podařilo najít pracovní místo u úklidové firmy a to na zkrácený úvazek 2 hodiny denně po pět dní v týdnu. Pracovní náplní je zametání přidělených ulic.
Tuto pozici uživatelka A. přijala s nadšením a se zájmem se účastnila setkání s klíčovým pracovníkem a pracovním asistentem, který ji má za úkol “zacvičovat” přímo na pracovišti. Stála před ní celá řada úkolů, které pro ni byly zcela nové – pohovor se zaměstnavatelem, zvládnutí přípravy pracovních pomůcek, osvojení si pohybu po městě s kárkou, naučila se na hodinkách rozpoznat, kolik je hodin, vytvořila si rituál pro ranní vstávání a přípravu do prá-ce…
Ve zkušební době se ukázalo, že bez dohledu vydrží pracovat intenzivně půl hodiny a při slovní podpoře ze strany asistentky i hodinu a půl. Rovněž bylo vypozorováno, že je aktivnější v ulicích, ve kterých je viditelný nepořádek – je tedy více motivovaná, pokud uklízí každý den jinou ulici. Vhodnější se také ukázaly být méně rušné ulice, kde neprocházelo tolik lidí.

Na období: duben - červen
Jméno a příjmení: A. B.

Diagnóza: středně těžké mentální postižení a epilepsie"

Poznámka

Práce byla použita pro předmět Psychopedie na Univerzitě Hradce Králové. Kazuistika je psána souvislým textem, individuální plán je strukturován v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da8c97229def.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kazuistika_individ_plan.DOC (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse