Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kazuistika dívky s lehkou mentální retardací

Kazuistika dívky s lehkou mentální retardací


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje konkrétnímu případu dívky s lehkou mentální retardací. Zahrnuta je rodinná i osobní anamnéza, ale i celkový zdravotní stav dívky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mentální retardace
3.
Osobní charakteristika žákyně s lehkou mentální retardací
4.
Rodinná anamnéza
5.
Osobní anamnéza
6.
Zdravotní stav
7.
Závěr

Úryvek

"Rodinná anamnéza
Je bezvýznamná. Rodiče a starší sestra zdrávi, sestra ve 4. třídě na škole s rozšířenou jazykovou výukou. Prospěch výborný. Rodinné prostředí pečující.Rodina spolupracuje se všemi institucemi a má snahu, aby žákyně vše zvládla a podmínky má vytvořené. Je zde i velká spolupráce s prarodiči.

Osobní anamnéza
2. fyziol. těhotenství. Porod měsíc po termínu. Raný psychomotorický vývoj v normě. Vývoj řeči opožděn, ve 2 letech pár slůvek, věty od 4 – 5 let.
V 7 měsících silný zánět průdušek, vysoké teploty, přestala jíst, poté ekzém, ve 3 letech astma, po lécích bez problémů. Odmalička hyperaktivní, ráda skládá puzzle, vybarvuje, kreslit, ale moc nechce.
MŠ navštěvovala od 4 let, dle dotazníku divoká, musela být neustále usměrňovaná, napomenutí respektovala, pochvala jí motivovala, nepozorná při samostatné práci potřebovala dohled.
ZŠ nástup do školy v 7 letech po OŠD, při nástupu do školy obtíže se zvládáním školního učiva. Žákyně je společenská, psychomotoricky neklidná, vysoce unavitelná, netrpělivá, složitější instrukce chápe obtížně, plní je zčásti, přizpůsobuje svým schopnostem. Ke konci vyšetření vzdychá, pokládá tužku, smlouvá. Pochvala jí motivuje .
Řeč – lehce dyslalická, artikulačně neobratná, obsahově chudá.
Grafomotorika – retardovaná, takže VM koordinace, nesprávné držení tužky. V rozumových zkouškách podává výkon rovnoměrně snížený v obou oblastech – slovně pojmové i názorově praktické – do pásma hraničícího s defektem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x462316f330558.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kazuistika_LMR.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse