Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Keramická dílna Sluníčko, s r. o. - podnikatelský záměr

Keramická dílna Sluníčko, s r. o. - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice

Charakteristika: Práce předkládá obsáhlý podnikatelský záměr spočívající v založení a provozování keramické dílny. Po předložení jádra záměru formuluje cíle zamýšlené firmy a rozhodnutí nutná učinit v krátkém a dlouhém období při jejím vzniku i stabilním chodu. Rozebírá rizikové faktory, klíčové požadavky na úspěšné zahájení činnosti podniku a předkládá výsledky SWOT analýzy i popis prostředí, v němž má firma působit. Nechybí přiblížení trhu keramického zboží i zhodnocení produktů z hlediska potřeb zákazníka. Pozornost patří také právní a finanční stránce zamýšleného podnikání od zakladatelského rozpočtu po založení bankovního účtu. V závěrečných částech plánují autorky propagační strategii, určují organizační strukturu i styl řízení a nezapomínají ani na oblast motivace zaměstnanců. Přílohy obsahují rozsáhlou dokumentaci vztahující se ke vzniku dílny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikatelské rozhodnutí
2.1.
Formulace podnikatelského záměru
2.1.
Cíle firmy
2.3.
Rozhodnutí firmy v počátku podnikání
2.3.1.
Krátkodobé hledisko
2.3.2.
Dlouhodobé hledisko
2.4
Hlavní rizikové faktory
2.5
Hlavní rozhodující faktory při zahájení činnosti firmy
2.6
Grafické zobrazení rozhodovacího problému
3.
SWOT analýza
4.
Makroprostředí
5.
Mikroprostředí
5.1.
Dodavatelé
5.2.
Konkurence
6.
Trh
7.
Analýza produktů z hlediska zákazníka
8.
Objem a hodnota prodeje
9.
Právní forma podnikání
10.
Zakladatelský rozpočet
10.1.
Rozvaha
10.2.
Úvěr
10.3.
Výsledovka a cash-flow
11.
Plánovaná rentabilita
12.
Vedení účetnictví
13.
Založení podnikatelského bankovního účtu
13.1
Fio Běžný účet bez poplatků – podnikatelský
14.
Síťový graf
15.
Rámcová smlouva s dodavatelem
15.1.
Vysvětlení pojmu rámcová smlouva
16.
Organizační struktura
17.
Zaměstnanci
18.
Současná situace na trhu práce v sídle naší firmy
19.
Motivace zaměstnanců
20.
Styl vedení
21.
Podmínky pro dobré mezilidské vztahy
22.
Propagace
23.
Informační leták v AJ
24.
Závěr
25.
Přílohy
25.1.
Žádost o zápis do obchodního rejstříku
25.2.
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
25.3.
Ohlášení živnosti
25.4
Kupní smlouva
25.5
Smlouva o pronájmu nebytových prostor
25.6
Rámcová smlouva s odběratelem
25.7.
Rámcová smlouva s dodavatelem
25.8.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (formuláře)
25.9
Okresní správa sociálního zabezpečení (formuláře)
25.10.
Smlouvy s bankou (formuláře)

Úryvek

"2. Podnikatelské rozhodnutí
2.1 Formulace podnikatelského záměru
Podnikatelský záměr je provozovat keramickou dílnu s ruční výrobou užitkové, dekorační a zahradní keramiky. Okrajově zasáhnout i na trh reklamních předmětů. Prodej výrobků do maloobchodů a ve vlastní prodejně. V rámci regionu zajistit kurzy výroby keramiky pro děti i dospělé.

2.2 Cíle firmy
1. Rozšíření, oživení a zkvalitnění výroby ruční keramiky na českém trhu, především však v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina.
2. Vybudování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů s odběrateli i dodavateli.
3. Zavedení nové značky na trh.
4. V prvním roce realizovat tržby nezbytné pro přežití podniku.
5. V horizontu 2-3 let vytvořit zisk pro rozvoj sortimentu výrobků a firmy jako celku.
6. Nabízet kvalitní keramiku cenově srovnatelnou s konkurencí.

2.3 Rozhodnutí firmy v počátku podnikání
2.3.1 Krátkodobé hledisko
1. Volba právní formy podnikání
2. Způsob financování každodenního provozu (krátkodobé závazky)
3. Nákup provozního vybavení firmy
4. Nábor zaměstnanců
5. Výběr dodavatelů
2.3.2 Dlouhodobé hledisko
1. Formy dlouhodobé propagace firmy
2. Vzdělávání pracovníků
3. Dlouhodobé financování podniku (bankovní úvěry)

2.4 Hlavní rizikové faktory
Nízký odbyt výrobků – Důležité zaměřit se na kvalitní a efektivní propagaci firmy. Zvážit zavedení bonusů, množstevní slev a odměn za věrnost.
Zvyšování doby splatnosti pohledávek – Ukotvit ve smlouvě s odběrateli smluvní pokuty z prodlení. V krajním případě možnost soudního sporu.
Nevyhovující zaměstnanci – Možnost ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Při hrubém porušení pracovní kázně možnost okamžitého ukončení pracovního poměru. V případě malé motivace je vhodné zavést bonusové ohodnocení pracovníků.
Neschopnost splácet úvěr - Okamžitě uvědomit banku. Možnost požádat banku o odložení splátky, dočasné snížení splátek nebo restrukturalizace úvěru.
Zavedená konkurence na trhu – Propagace, cenová politika. Zaměřit se na analýzu konkurence.

2.5 Hlavní rozhodující faktory při zahájení činnosti firmy
Odborná připravenost zaměstnanců – Zajistit proškolení na používaných strojích a seznámit zaměstnance s provozním řádem.
Splnění bezpečnostních a hygienických norem pro práci v keramických dílnách – Zejména se jedná o Nařízení Evropského Parlamentu a Rady c.1935/2004, v platném znění, jímž se stanovují požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
Nejvyšší jakost výrobků – Dbát na kvalitu používaných materiálů. Kontrola zaměstnanců při výrobním procesu.
Financování projektu – Na základě perfektně zpracovaného podnikatelského záměru volba nejlepší varianty financování z cizích zdrojů."


Poznámka

Zpracováno na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích jako projekt do předmětu Ekonomika.
Práce obsahuje tabulky, grafy, schémata, ilustrace a kopie smluv a formulářů, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22685
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse