Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kina - průzkum trhu

Kina - průzkum trhu


Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátký anketní průzkum mezi lidmi ohledně návštěvnosti kin, cen vstupenek, a oblíbeného filmového žánru. Vytvořeno pro potřeby filmového klubu a půjčoven.

Obsah

1.
Úvod
2.
Otázky
3.
Tabulka
4.
Závěr

Úryvek

“ Otázky :

1. Chodíte do kina?
2. Jste spokojení s tím jaké filmy jsou uváděny v kinech?
3. Myslíte si, že cena lístků odpovídá kvalitě uváděných filmů?
4. Myslíte si, že v kinech je dostatečné zastoupení českých filmů?
5. Jaký máte rádi filmový žánr?
6. Jste spokojeni s propagací filmů nově přicházejících do kin?
7. Myslíte si, že ve Vašem městě je dostatek kin?
8. Vadí Vám filmy s titulky?
9. Líbí se Vám interiéry našich kin?
10. Jak často chodíte do kina?

Tato anketa byla uskutečněná pro potřeby filmového klubu a půjčovny filmů včetně půjčoven videokazet. Z výsledků tohoto průzkumu se bude řídit další distribuce filmů. Otázky byly zaměřeny na filmy v kinech, neboť filmy se promítají poměrně krátkou dobu a podle průzkumu je o některé filmové žánry daleko větší zájem než mohou kina nabídnout.

ZÁVĚR:

Anketa bylo provedena v ulicích města Plzně ve dnech

15. - 18. září 1998. Otázky byly pokládány všem věkovým kategoriím (od 10 let výše).
Z průzkumu je patrné, že lidé do kina chodí rádi, ale velice jim vadí vysoká cena vstupného. V některých případech dávají respondenti přednost půjčování videokazet před kinem z důvodu ceny. Například, když chce čtyřčlenná rodina navštívit kino zaplatí v současné době vstupné cca 240 Kč. Půjčí-li si film v půjčovně zaplatí pouze 25 Kč.
K nejoblíbenějším filmovým žánrům patří odpočinkové filmy - komedie ( další pořadí je uvedeno v grafickém zpracování). Oblíbenost také ovlivňuje jak věková struktura tak i dosažené vzdělání. To odpovídá tomu, že v současné době jsou lidé skutečně pracovně vytíženi a chodí si do kina odpočinout od práce a relaxovat"

Poznámka

Neobsahuje grafické znázornění výsledků.
Nízká informační hodnota.
Obsahuje tabulku. Čistého textu v práci je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: marx0023.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kina_pruzkum_trhu.doc (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse