Referáty marketingový výzkum

Název Goodness Staženo

Reklama, jak jí vnímáme - průzkum trhu

Krátký anketní průzkum, který se zaměřuje na vnímání reklamy běžným spotřebitelem, důvěru vůči reklamním sdělením, a oblíbenost reklam.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Propagace

5044x

Marketingový výzkum jako proces

Práce se zabývá procesem marketingového výzkumu. Rozebírá pět jeho základních kroků, které stručně charakterizuje. Věnuje se tak definování problému a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

2292x

Marketingový dotazník

Otázky kladené respondentům, demografické otázky: pohlaví, věk, vzdělání. Grafy a tabulky - struktura respondentů podle pohlaví, podle věku, podle dos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

807x

Marketingový průzkum - alkohol

Práce se zabývá marketingovým výzkumem na téma alkohol. Cílem je vhodnost případného umístění restaurační zařízení v blízkosti vysokoškolských kolejí.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

699x

Marketingová agentura Opinion Window

Práce se zabývá marketingovou agenturou Opinion Window. Je rozdělena na 2 části. První polovina firmu charakterizuje, druhá se věnuje teorii k výzkumu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

575x

Marketingový výzkum a marketingové studie

Práce se zabývá marketingovým výzkumem a marketingovými studiemi. Je rozdělena do dvou částí. První se věnuje marketingovému výzkumu, charakterizuje j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

525x

Oriflame - marketingový výzkum

Teoretická část práce nejprve charakterizuje společnost Oriflame, prostředí, ve kterém se průzkum provádí a analyzuje trh s pleťovou kosmetikou. Dále ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

493x

Průzkum trhu hraček

Práce se věnuje přípravě výzkumu na trhu hraček, který zkoumá poptávku, i jaké jsou faktory pro jejich výběr. Dále se výzkum zaměřuje na prodejní míst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

475x

Marketingový výzkum - Baťa a.s.

Jedná se o kompletní marketingový výzkum týkající se obuvi Baťa, který představuje firmu, jejího zakladatele, výrobky, ale hlavně se zaměřuje na marke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

427x

Makro a Tesco - srovnání nákupní atmosféry

Práce velmi stručně srovnává nákupní atmosféru dvou ostravských hypermarketů, prodejnu Makro a Tesco. Autor seminární práce popisuje své dojmy při nak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

425x
1  2  3  4  5  6  7  8  »