Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Kinematika pohybů hmotného bodu

Kinematika pohybů hmotného bodu

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka - co je to kinematika, pojmy hmotný bod, vztažná soustava, polohový vektor, trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení. Pohyb rovnoměrný přímočarý, rovnoměrný po kružnici, rovnoměrně zpomalený a zrychlený. Složené pohyby, princip nezávislosti pohybů. Nástin odvození kinematických rovnic pomocí diferenciálního počtu.

Obsah

1.
Mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha
2.
Rychlost hmotného bodu
3.
Rovnoměrný pohyb
4.
Nerovnoměrný pohyb, rychlení hmotného bodu
5.
Rovnoměrný pohyb po kružnici
6.
Složené pohyby
7.
Pro starší a pokročilé - kinetické rovnice a diferenciální počet

Úryvek

"1. Mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha
Mechanickým pohybem rozumíme změnu polohy tělesa vůči jiným tělesům. Kinematika popisuje pohyb, kvantitativně, bez ohledu na jeho příčinu. Příčinami pohybu se zabývá dynamika.
Pohyb je relativní (poměrný), protože záleží, vzhledem k čemu (jakému tělesu) se sleduje. Protože práce s reálným tělesem je pro odvození základních kinematických principů příliš složitá, zavádí se fyzikální model zvaný hmotný bod. Hmotný bod je bezrozměrné těleso (těleso zanedbatelných rozměrů). Pokud hmotným bodem nahrazujeme reálné těleso, obvykle jej umisťujeme do těžiště původního tělesa. Pohyb hmotného bodu sledujeme ve vztažných soustavách, což jsou souřadnicové soustavy jejichž počátek označujeme jako vztažný bod (bod ke kterému vztahujeme pohyb hmotného bodu). Souřadnicová soustava je obvykle určena jednou až třemi osami, které jsou na sebe většinou kolmé (kartézské souřadnicové soustavy). Polohu hmotného bodu v soustavě souřadnic určujeme pomocí polohového vektoru (značíme ). To je vektor jehož počátečním bodem je vztažný bod a jeho koncovým bodem je poloha hmotného bodu. Souřadnicemi hmotného budu ve vztažné soustavě jsou tedy souřadnice koncového bodu polohového vektoru. Souřadnicemi rozumíme kolmé průměty hmotného bodu do os soustavy souřadnic. Pohybem hmotného bodu tedy rozumíme změnu polohového vektoru.
Důležitým kinematickým pojmem je trajektorie což je množina všech bodů, do kterých se hmotný bod během pohybu dostane. První fyzikální veličinou, kterou lze u pohybu zjišťovat je dráha (značíme s)– tedy délka trajektorie."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5255
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse