Seminarky.cz > Životopisy > > > Klement Gottwald

Klement Gottwald


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV.

Charakteristika: Práce obsahuje poznámky o životě a politickém působení Klementa Gottwalda a zmiňuje se i o jeho ženě Martě.

Obsah

1.
Klement Gottwald
2.
Marta Gottwaldová

Úryvek

"- Klement Gottwald se narodil v roce 1896. Místo narození je častým tématem sporů. Jedna strana tvrdí, že se v pořadí 4. prezident Československa, narodil v Dědicích u Vyškova a ta druhá tvrdí, že se narodil v Hošticích Herolticích. Tyto dvě vesnice leží od sebe vzdušnou čarou asi 6,5 km.
- Československý politik, premiér, prezident (1948)
- Nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie Gottwaldové
- Vyučen truhlářem (Vídeň)
- Voják R-U armády  bitva u Zborova; Gottwald × čs.legie- budoucí gen. Ludvík Svoboda
o 1918 – dezertoval z R-U armády – 2 roky v čs armádě
- 1920-1921 – Rousínov- stopařský dělník
- do 1926 funkcionář komunistické strany na Slovensku
- II/1929 - V. sjezd KSČ se dostal do vedení stany (Guttmann, Šverma, Slánský, Kopecký, Reimann)
- IX/1938- Mnichovský diktát: hlavní opozice proti přijetí
- Po zákazu KSČ emigroval do SSSR
- XII/1943- Dohoda s Dr. Edvardem Benešem => sjednocení domácího a zahranič-ního odboje
- V/1945-smrt předseda KSČ
- III/1948- (den po úmrtí Jana Masaryka) utvrzena komunistická vláda
- V/1948- nová ústava
- 30.V/1948- „volby“ – (vynucenou účastí a s možností volit jen z jednotného sezna-mu kandidátů komunisty ovládané Národní fronty.)
- 14.VI/1948- prezident
o V zemi pak začali rozhodovat a fakticky vládnout sovětští poradci. v ekonomi-ce byla prosazena koncepce těžkého průmyslu a násilná kolektivizace země-dělství, byl zaveden monopol komunistické moci na školství, vědu a kulturu. Hlavní zájem poradců byl soustředěn hlavně na bezpečnost, armádu, prokura-turu a soudy.
o Za jeho vlády došlo na počátku padesátých let k mnoha politickým vykonstru-ovaným procesům, byl rozpoután politický teror: bylo vyneseno přes 230 roz-sudků smrti, přes sto tisíc občanů bylo odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením. Kárnými vojenskými jednotkami PTP (Pomocné technické prapory) prošly desítky tisíc „protistátních živlů“. Nakonec poslal na šibenici i jedenáct ze svých nejbližších předních komunistických funkcionářů v čele s Rudolfem Slánským.
- III/1953- Tři dny po návratu ze Stalinova pohřbu umírá. (v té době bylo přísně tajné, že prezident Gottwald byl závislý na alkoholu a měl syfilis. Pravděpodobně to bylo příčinou výdutě srdeční aorty, na její následky zemřel.) Jeho tělo bylo uloženo v mauzoleu na pražském vrchu Vítkově. V letech 1953 až 1962 bylo tělo vystavováno podobně jako Leninovo. Poté se začalo rozpadat v důsledku pozdní mumifikace, a tak v roce 1962 bylo zpopelněno. Po revoluci bylo tělo přemístěno na Olšanské hřbitovy a mělo by tam být dodnes."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511402f057b60.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Klement_Gottwald.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse