Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klíčové faktory úspěchu

Klíčové faktory úspěchu


Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Tento text stručně seznamuje s klíčovými faktory úspěchu. Popisuje určení klíčových faktorů. Uvádí definici pojmů klíčové faktory úspěchu a kritické faktory úspěchu. Informuje o historii pojmu. V závěru objasňuje, k čemu jsou klíčové faktory úspěchu užitečné.

Obsah

1.
Úvod
2.
Určení klíčových faktorů úspěchu
3.
Definice termínu „klíčové faktory úspěchu“ (KSF) a "kritické faktory úspěchu" (CSF)
4.
Trocha historie
4.1.
Přínos konceptu CSF

Úryvek

"V české literatuře i jiných informačních kanálech (především na internetu) se používají dva velmi příbuzné termíny: „Klíčové faktory úspěchu“ a „Kritické faktory úspěchu“. V informačních zdrojích užívajících anglický jazyk těmto dvěma termínům odpovídají výrazy „Key success factors“ a „Critical success factors“. Velmi často se také setkáme se zkratkami KSF a CSF (tato druhá zkratka je častěji využívaná).
Otázka zní: jsou mezi oběma termíny nějaké rozdíly? Možných odpovědí nalezneme hned několik:
1. Mezi oběma termíny je významový rozdíl: klíčové i kritické faktory úspěchu jsou pro firmu zásadní, bez kritických faktorů však nemůže firma vůbec existovat.
2. Jeden pojem je vůči druhému podřízený (např. klíčové faktory úspěchu jsou specifickým příkladem kritických faktorů úspěchu). S tímto pojetím se lze setkat velmi zřídka, nejčastěji si takto může problematiku rozdělovat jednotlivá firma při definování své strategie.
3. Oba pojmy jsou zaměnitelné. Toto je asi nejčastější přístup k terminologické problematice CSF a KSF.
Čtenáři hledajícímu praktické využití konceptu klíčových faktorů úspěchu postačí třetí přístup – v této práci také zastáván a oba pojmy jsou užívány zaměnitelně.

Trocha historie

S termínem „Klíčové faktory úspěchu“ přišel poprvé D. Ronald Daniel v roce 1961 ). Člověkem, který se postaral o popularizaci tohoto přístupu k řízení, se stal až v roce 1979 John F. Rockart ). Ten například rozdělil kritické faktory úspěchu do kategorií dle odvětví, strategie, prostředí a do kategorie dočasné (týkající se vnitřních záležitostí firmy). Následkem popularizace CSF došlo během 80. let k rozšíření tohoto konceptu mezi mnoho podniků.

Přínos konceptu CSF

Přínos byl jednak akademický – světlo světa spatřil nový koncept, který umožnil opět další úhel pohledu na fungování firem – na druhé straně byl přínos praktický. Důraz na praxi byl patrný již od počátku užívání tohoto konceptu.
Koncept CSF je jakékoliv firmě – od živnostníka provozujícího stylovou restauraci až po nadnárodní společnosti – užitečný především v tom, že pomáhá nalézt strategické priority. Efektivní manager či majitel podniku se tak může soustředit především na to důležité, co v nejvyšší míře rozhodne o jeho budoucím úspěchu."

Poznámka

Práce z předmětu „Teorie organizace a řízení II“ - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b09a5ad46e0a.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
Klicove_faktory_uspechu.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse