Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klimatické změny. Ekologická opatření

Klimatické změny. Ekologická opatřeníKategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická, Zlín

Charakteristika: Práce obsahuje podrobněji zpracované téma ekologie a ekologická opatření pro řešení klimatických změn, které lze použít jako přípravu k maturitní otázce. Text je rozdělen do tabulky, kde jsou vyjmenovány různé druhy zdrojů znečištění, dále k nim připsány další možnosti znečištění a nakonec vybrány nejdůležitější a nejčastější řešení a možnosti ochrany proti znečištění.

Obsah

1.
Ekologie a ekologická opatření pro řešení klimatických změn v tabulce

Úryvek

"Zdroj znečištění Další negativa znečištění Řešení a možnosti ochrany
Ukládání kompostovatelného odpadu na skládky -Mrhaní a plýtvaní potravinami
-Ztráty humusu
-Nebezpečí infekci pro ptáky
-Vznik metanu a emisí
-Bakteriologický nebezpečně procesy
na vznik nových nemocí
a nebezpečných organismů a plynů
-Ekologická krize, kolaps a zánik Organizace sběru a založení kompostáren s výstavbou bioplynových stanic na metan.
Anebo dostavba plynových turbín s výrobou el.energie a rekuperačními jednotkami na horkou vodu.
Ekologické Elektrárny spalující skládkový a kalový plyn z kompostáren a s plynojemem. Uzavřené ekologické skládky s plynojemem na metán. A mikro plynou turbínu -rekuperačním výměníkem vody.
Výroba masa -Riziko přenosu infekčních onemocnění
-Spásání velkých ploch pastvin a vykácení lesů na pastviny
-Mrháni a plýtvaní potravinami.
-Spotřeba kyslíku
-Současná tvorba CO2 i CH4
-Výkaly
-Ekologická krize a eko kolaps
Masivní vzdělávání za částečnou nebo
podstatní náhradu živočišných proteinů
rostlinami vegetariánství, veganství.
Konzumace hmyzu a larev jako delikatesa
Například: bambusové červi a moučné červy, kobylky. Masivnější pěstování jedlých mořských řaschaluh a mořské trávy, mušlí, ekologický udržitelný rybolov. Metoda holistického managementu plánování pastvin. Hnutí Slow Food. Jedině rozumné co může člověk dělat je sázet! Tablety pro chov krav, ovci, koz (na mléko a vlnu) přičemž zamezují tvorbě metanu.
Chov domácích mazlíčků -Spotřeba kyslíku
-Znečišťování veřejných prostor výkaly
-Riziko přenosu infekčních onemocnění Investice daňových výnosů do výsadby, zamezit kácení stromů, sečení větších ploch trávníků, údržba zeleně a parků a výsadba nových parků za náklady na daních a od pejskařu
Zábavní pyrotechnika -Poškozování zdraví
-hluk a požáry
-vznik Emisí Legislativní zákaz výroby, prodeje a používání Pyrotechniky.
Sycení nápojů oxidem uhličitým -Záněty hlasivek a mandlí Legislativní zákaz. Okysličování kyslíkem - lepší využití kyslíku lidským tělem a orgány.
Zapalování táboráků
Pálení odpadků, větví, uhlí a dřeva
vypalování trávy
úmyslné odlesňování -Spotřeba kyslíku
-Produkce kouře, znečišťujících částic
nebezpečí požárů
-Vznik plicních a dýchacích onemocnění
-Prachové částice v atmosféře
způsobují obrovské množství
rakovinných onemocnění nebo alergií
-Ekologická krize a Ekologický zánik Ze zpřísnění legislativy a dohled.
Zalesňování a to nevyužívané volné plochy =mícháné listnaté lesy.
Připadne výsadba listnatých keřů a rychle rostoucích dřevin podél řek a potoků.
Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) pěstuje se na Jihu a východě Asie ideální plodina neboť se pěstuje na stromech a ty jsou odolnější vůči klimatickým změnám a suchu.
Sázení od trávy, zeleniny po stromy! I drony.
Sázení geneticky pravené Izraelské kukuřice a Triple staik USA rýže na polích a plochách za slabšího zavlažování a vysokým obsahem soli.
Osobní automobilová doprava na krátké
vzdálenosti -Snižování nehodovosti
-Zvyšování kondice uživatelů
-Emise a imise (kyselé deště) Masivní vzdělávání ve prospěch Cyklo a pěší
dopravy a jejich alternativ (Kolečkové brusle, kola…) Autobusy / Vlaky s efektivní Integrované střídání dopravy v rámci měst i mimo městských lokalit.
Klidová spotřeba elektrospotřebičů -Spotřeba energie
-Cena energii
-Elektro smog v široké škále vln. Délek
-Narůstá elektro smog ve městech Legislativní příkaz k zavedení mechanických vypínací, rozvoj spotřebičů s nižší klidovou spotřebou a výrobou, uskladněním el. energie,(Součástí spotřebičů: solární panely,elektrolizéry, hybridní baterie).
Inteligentní spotřebiče využívající levnou energii podle napětí a nižší spotřeby elektřiny.
Bezdrátová technologie získávající energii z pozemních vysílačů rádia, televize, mobil. sítí a převáděče vln VKV UKV ...
Tvrdší standardy na Elektro smog a jeho stínění a vytváření !
Přetápění interiérů -Přetápění interiérů
-Zbytečné náklady na energii
-Zbytečně unikající teplý vzduch Zlepšení regulace a školení.
Ultra efektivní výměníky tepla mnoho různých koncepci a adaptaci na výrobny nebo domácí prostředí.
Infračervené topení.Inteligentní termostaty NEST.
Elektricky vytápěné podlahy. Infračervené vyhřívání.
Přestavba na pasivní dům.
Tepelné olejové panely na střeše na ohřev vody. Termo elektrické moduly pro chlazení a přitom přeměnu tepelné energie na elektrickou a to v: Radiátorech, pecích, krbech na přijatelné zchlazení nebo zabránění přehřátí některých částí ohřívání zdroje tepla.
Zateplení budov plastové okna a dveře.
Použití malého Stirlingova motoru jako tepelné čerpadlo + pumpa + turbína pro odpadní termickou energii v budovách a halách z použití keramického povrchu motoru a vysoce efektivním médiem - plynem.
Kvalitní sportovní a turistické oblečení z delší zárukou (3-5 let 2 roky je standard).
Zdroj znečištění Další negativa znečištění Řešení a možnosti ochrany
Políčka , zahrady, pole
-Vznik a únik metanu (CH4) prašnost
-Vysoká spotřeba vody
-Spotřeba dusíkatých hnojiv Políčka a zahrady ze skleníků nebo fóliovníků konstrukčně napojených na domy, chaty, vyli z využití vysoce efektivních výměníků tepla.
Rekuperačních jednotek na odpadní horko ze spalin a odpadní vody a vlhkosti vzduchu.
Výstavba bioplynových stanic.
Využití geotermální energie na vytápění a pěstování ovoce a zeleniny během celého roku z recyklací tepla a vody ve sklenících.
Zákaz dusíkatých hnojiv.
Jedině rozumné co může člověk dělat je sázet!
(Ovoce zeleninu, Stromy a keře).
Železárny -Vysoká spotřeba kyslíku
-Imise a emise (kyselé deště)
-Nečistá slitina kovů
-Prachové částice v atmosféře způsobují obrovské množství rakovinných onemocnění nebo alergií
- Respirační a srdeční choroby,onemocnění ledvin a onemocnění dýchacích cest Hybrid ze sklárnou/spalovnou/cihelnou,paro-elektrárnou.
Sluneční pec na rovníku a v pouštích – čistší kovy a slitiny.
Termoelektrické moduly na chlazení a přitom přeměnu tepelné energie na elektrickou 10W až 60 wattů výkonu v běžném prodeji.
Výroba obalů plastů z ropných produktů -Emise a různé škodlivé plyny
-Vznik toxických plynů spalováním
-Znečištění vodních ploch a moří
-Znečištění lesů a sídlišť odpadky
-Staletí existence ropných produktů
-Reakce z mořskou vodou na toxické
látky a drobné části
-Ekologický kolaps Výroba obalu z fritovacího oleje biopolimér / bioplast kompostovatelné fólie, vodou rozpustné fólie.
Z mléčných bakterií - kyseliny mléčné –Bioplast.
Nebo z dalších obnovitelných rostlinných a živočišných odpadních surovin (Obrovský potenciál).
Náhrada za ropné plasty, papír a karton za bioplast a organické plasty.
Kácení lesů, pralesů a dřevin
úmyslné odlesňování -Ničení biotopů rostlinstva a organismů
-Snižování produkce kyslíku do atmosféry
-Nevratná ztráta fauni a flóry
-Využití dřeva a uhlí jako paliva
-Prachové částice v atmosféře způsobují obrovské množství rakovinných onemocnění nebo alergií -
-SMOG
-Rozšiřování poušti a polopoušti
-Ekologická krize
-Ekologický kolaps a zánik Nutnost zamezit těžbu dřeva z jedinečných stanovišť a pralesů.
Zalesňování pouští a stepí.
Masivní opatření za výsadbu dřevin a poskytnutí pomoci a znalostí i semen státem na zalesňování (Afriky, Jižní Ameriky,Austrálie, Islandu, Grónska).
Sázení semen pomocí k tomu vybavených létajících Dronu.
WOOD-PLASTIC COMPOSITES náhrada za exotické dřevo a vyšší odolnost a životnost, použitelnost. Využitelnost v mnoha ohledech.
Prosazení elektronických médií za papír ve všech odvětvích společnosti, státu, Evropské Unie.
Jedině rozumné co může člověk dělat je sázet!
(Ovoce , zeleninu, Stromy a keře).
Putování potravy mnoho kilometrů -Znečištění ovzduší
-Zbytečné spalování kyslíku
-Zvyšování cen potravin
-Lhostejnost nad potravinami v současné
společnosti kde jich je přebytek Samozásobení měst z okolních obcí a vesnic.
Podpoření trhů a tržišť od lokálních zásobovatelů.
Investice do agrárního a zemědělského sektoru pro blízká města.
Rekuperace potravin pro chudé a nemajetné.
Stavební odpad -Hromadění se na skládkách
-Zvýšená prašnost
-Hromadění se na černých skládkách
řek a potoků Použití ve stavebnictví po rozdrcení.
Použití v cestách a chodnících a jako stavební drť.
Staré pneumatiky -Toxické spalování
-Hromadění se na skládkách a černých
skládkách, řek potoků a lesu Vakuové tavení gumy pneumatik.
Získání ropného produktu z nízkým obsahem síři vhodné pro další zpracování v petrochemickém průmyslu a získání železné a ocelové výztuže na další zpracování nebo recyklace do hutí.
Města -Prachové částice v atmosféře způsobují
obrovské množství rakovinných
onemocnění nebo alergií
-Široké znečištění plyny
-Emisemi
-Smogem
-Odpady
-Ekologická krize
-Vysoké teploty v městech vážně ohrožuju lidí citlivých na teplo a to:
kojence a důchodce
-Prohřátý vzduch vytváří v městě městské ostrovy tepla které vysušuju oblaka a tím kupovitou oblačnost a zamezuji déšť a tím ochlazovaní města
Informování o znečištění sítí plošných
měřicích stanic na území Evropské unie.
Stavba podzemních měst a invertních věžáku z ekologickým konceptem z dolů nebo i bývalých ropných a plynových ložisek.Dobrou alternativou mohou bít speciální solární panely v cestách i vozovkách chodnících, mostech, parkovištích z vysoce odolným povrchem a vlastnostmi pro tání sněhu a ledu. Recyklované plasty na cesty z plast. bloků -40C až+ 80C ze solárními fóliemi na povrchu Sola RoadUSA/Wattway-Colas-Franc.
Ultra efektivní tepelné výměníky tepla na fasádách nebo střechách.
Dešťové zahrady a stínové aleje.
Výstavba plovoucích měst z vlastním Agrárním průmyslem a rybním chovem: Underwater Skyscraper, Green float, Lilypad Floating City.
Zdroj znečištění Další negativa znečištění Řešení a možnosti ochrany
Zvýšení sluneční aktivity
Ohřívání silnic, fasád a střech
Výfukové a odpadní plyny -Přehřívání bytů a domů
-Zvyšování teploty ovzduší a změna
proudění chladného vzduchu
-Instalace klimatizací
-Zvýšení teploty na zemi a rozšíření poušti, neobyvatelných ploch, zrychlení tání ledovců, ohrožení proudění
Golfského proudu jakož i oslabení
chladného proudění do rovníkové oblasti
-Oceánské kyvadlo
-Silnější sluneční a vesmírní záření díky slabší a tenčí i méně stabilní ozónové vrstvě zabíjí řasy, potravní řetězec a zdroj kyslíku a způsobuje rakovinu kůže a sítnice
-Oxid dusný a oxid Uhličití
-Ohřívání kontinentů a Oceánů výrazně ovlivňují sílu a směr větru, kteří zas ovlivňuje rozložení kyslíku v oceánech. Stavba silnic pomocí geopolymerizace.Bílé matné fasády.
Zelené fasády s táhlými rostlinami.Bílé matné střechy.
Pasivní klimatizace.Přestříkání silničních ploch a dopravních prostředků na matnou bílou. Termoelektrické moduly na přeměnu tepelné energie na elektrickou 10W až 60 wattů výkonu v běžném prodeji.V cestách zabudované potrubí na užitkovou vodu ohřívanou vozovkou v létě.Dešťové aleje a stínové zahrady ve městě a okolí. Opatření na drastické snížení produkce škodlivých plynů ničící nejen ozonovou vrstvu atmosféry země a zvýšení absorpce plynů oceány. Uměle pěstování jedlých řas a planktonu. Sázení gen. Upravené Izraelské kukuřice a Triple staik USA rýže na polích a plochách ze slabšího zavlažování a vysokým obsahem soli. V čističkách odpadových vod doinstalovat plynové turbíny na nasávaní odpadních plynu s rekuperačními jednotkami teple vody a elektrické energie
Vysoká koncentrace CO2 a skleníkových
plynů Atmosféře moří a oceánů
škodících ozónové vrstvě země
Zahřívání tak přehřívání severní
polokoule i Oceánů

Přirození skleníkový efekt :

- Oxid Uhličití 66%
- Metan 15%
- Oxid dusný 3%
- Freony 0%
-Vodní pára a tropo ozon 16%

Člověkem způsobení nárůst skleníkového efektu:

oxid uhličitý 51%
oxid dusičitý 6%
Metán 20%
Freony 14%
vodná pára, tropo ozón 9%

Do roku 2030 je potřeba snížit emise plynů v rozsahu:

oxid uhličití 50-80%
oxid dusný 80-85%
Metán 10-20%
Freony 75-100%

Je možný předpokládat že v průběhu období 2020-2030 se podíl vodní páry s tropo ozónu zvětší několikanásobně!

Skleníkové plyny nesmí překročit hranici 550ppm – častíc na milion v zemské atmosféře!
-Silnější záření kvůli slabší a těší ozonové vrstvě
-Mírné zimy
-Delší a více sucha
-Delší a silnější monzuny mnoha
oblastech a regionech více povodní
-Nepředvídatelní výkyv počasí a teplot
-Úbytek pitné vody v mnoha
regionech severní polokoule častěji požáry
-Změny v ekosystémech země
-Oceánské kyvadlo
-Desertifikace
-Rozšiřovaní pouští a prachových bouří
-Častější a silnější Hurikány a Tajfuny
(Cyklony) kvůli zvyšujícímu se rozdílu
teplot ovzduší a vody
-Tání ledovců a ubývání chladné
klimatu v severních polárních oblastech
-Oteplováním Severní polokoule se ze
zamrzlých oblastí řek, moří a permafrostu přeměňuje Metan Hydrát na plynný Metan stoupající do atmosféry
-Úbytek ozónové vrstvy kvůli vysoké
koncentrace CO2, metanu, freonů
-Úhyn ryb pro nízký obsah kyslíku
-Pomalí úhyn korálů zvyšováním
teploty vody a takzvané sodové vodě
-Úhyn vodních hlemýžďů kvůli
rozpouštění ulit vysokou koncentrací
CO2 ve vodě a tým zamezení jako
potravy pro ryby a potravní řetězec
-Obavy o zvýšení PH oceánů
-21% kyslíku v atmosféře nemusí bít
nadlouho konstantní
-Riziková úroveň CO2 v atmosféře může
znamenat pro pralesy riziko masivního
uvolňování CO2 a metanu a ne
pohlcování CO2 jakož i rozmach pouští
-Mizení přírodních biotopů
-Ekologická krize, kolaps a zánik
-Zvyšující se úroveň CO2 je kritická
ohledně pěstování sóji, kukuřice
a pšenice protože poklesne vyššími teplotami na severní polokouli výnosnost
-Aflatoxin v kukuřici
-Častější rakovina kůže a sítnice
-Vysoké teploty mají souvislost ze
zvýšením sebevražd a demencí
-Kardiovaskulární onemocnění, onemocnění ledvin, dýchacích cest, respirační alergie a náhlé mozkové příhody.
-Malárie nemoc Dengue virus Zika
-Zvýší se četnost lidí ze stresem
a psychickými problémy
-Kardiovaskulární a Cerebrovaskulární
choroby se vyskytují již běžně
-Oteplením se zvyšuje výskyt ektoparazitů
-Častější salmonelóza v sever. Polokouli.
-Zvýšením teplot a posunem podnebí se zdomácní patogenní houby a invazivní mykózy.
-Zvýšení bakteriologického a biologického nebezpečí
-Vážné ohrození kojenců a důchodců horkem a vedrem Z okysličováním atmosféry je třeba nejprve začít s okysličováním oceánů.
Podpora mořských řas a zeleně a to pomocí organického železa v potravě a dalších organických minerálů a kovů nutných pro život na místa v mořích z dobrým prouděním a nízkým obsahem co by přispělo k absorbování CO2 v mořích, Oceánech a absorpce z atmosféry a větší mořské fauně a flóře, podle množství živin
a mořských živočichů.
Zalesňování listnatými dřevinami podle plochy a tipu regionu
Křížení nebo genetická úprava – změna organismů a to řas (zelených a červených), mechu, mořské trávy, opadavých dřevin na teplotní výkyvy a příjem živin z cílem vyšší produkce Kyslíku.
Výzkum bi byl financování z Ekologických daní, Evropské unie a EKO fondů. Je třeba osiva odolné na teplo a sucho křížením nebo genetickou změnou.
Absorbovat CO2 dokáže i živí humus z žížalami podílejíc se na rozkladu organického materiálu no je však sporné kolik CO2 pohltí a kolik metanu se vyprodukuje no plusem je to pro půdní bakterie v půdní ornici polí.
Ukládání CO2 do půdy pomocí procesu hydrotermální karbonizace vyrábět Hydrochar nebo Biochar prospěšní pro humus a půdní bakterie při rozkladu a tým efektivně řešit několik problémů civilizace.
Revoluce 21storočia bude Nano Bio Genová technologie.
Nano vlákno.
Uhlíkové Nanotrubic = uhlíková revoluce
Jedině rozumné co může člověk dělat je sázet!
Zvyšování teploty má za následek zvýšení kardiovaskulárních chorob, a ty s onemocněním dýchacích cest je třeba dbát na upozornění přízemního ozonu.Vytvoření aktivních monitorovacích sítí
o znečišťování ovzduší a jeho informování pro veřejnost z informací úrovně filtru nebo masky.
Zveřejnění aktuálních regionálních hodnot znečištění ovzduší v televizi a rádií.
Přestříkání silničních ploch a dopravních prostředků na matnou bílou.
Investice do výrobního procesu:
Pěnového hliníku, Geo ocele, Pěnového skla,
grafenu, Alonu,Aerogelu, HE3DA - 3D baterie.
Fluorpolimérové materiály - PTFE - ETFE – PLFE třeba více financovat, využívat a řešit recyklaci.
Na zastavení klimatických změn je třeba každoročně snižovat CO2 o 6% ročně do roku 2100.
Prohřívání lze zmírnit potřebou půdní vlhkosti.
A to i zadržováním vody tam kde spadne.
Lesní cesty, umělé svahy a ubitá půda stahováním dřeva v lesích a horách způsobuje odvodňování do řek a potoků.
V lesních regionech po těžbě dřeva v místech cest třeba vykopat hlouběji zdrže pro propustnost zpět do hory - pohoří.
V dolinách třeba do vybavit betonovými hrázky odvodňovací kanál na konstantní zadržení spodní vody. Byl by to přínos pro zemědělské regiony a vegetaci.
Vypařováním chladné vody z vegetace a země se
zchlazuje region a zabraňuje vypařování
oblaků."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57177098caf8f.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Klimaticke_zmeny._Ekologicka_opatreni.doc (149 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse