Seminarky.cz > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ulice: nám. T. G. Masaryka 5555

Město: Zlín

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Eutanazie - pro a proti etického problému - esej

Tento text se formou eseje velmi stručně zamýšlí nad eutanázií. Nejdříve tento termín vysvětluje, poté seznamuje s postojem lékařů k eutanazii. Dále j... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Sociologie, Medicína

2693x

Živočišná výroba

Práce vysvětluje význam chovu zemědělských zvířat. Také popisuje živočišnou výrobu ve vyspělých a rozvojových zemích.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Zemědělství

1089x

Management komunikace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Komunikace

496x

Komunikace: základní pracovní a manažerská zručnost

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Osobnost managera

477x

Základy finančního účetnictví – souvislý příklad

Práce je koncipována jako nahlédnutí do účetnictví zlínské kovárny VIVA. Nejprve jsou uvedeny počáteční stavy firmy na začátku roku a rozvaha na celý ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Účetnictví

458x

Domácí násilí - diplomová práce

Práce se věnuje domácímu násilí jako sociálnímu problému, který má zjevný charakter, neboť společnost si jeho existenci uvědomuje. Autorčiným cílem je... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Diplomové práce

Kategorie: Sociologie

438x

Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesích - bakalářská práce

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První kapitola se věnuje teoretickému zázemí a vývoji syndromu vyhoření z hlediska vědy. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

420x

Personální marketing

Tato práce seznamuje s personálním marketingem. Uvádí jeho velmi stručnou charakteristiku. Seznamuje s podstatou a zaměřením personálního marketingu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Marketing, Řízení lidských zdrojů

363x

Carl Gustav Jung

V práci je popsán život a dílo C. G. Junga. Mimo základních životopisných dat tohoto významného psychologa je v práci popsáno také, jak vnímal psychol... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Životopisy

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

292x

Výroba surového železa a ocelí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strojírenství

264x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]