Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klonování genů

Klonování genů


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce se zabývá zjednodušeným popsáním postupu při klonování genů. Obsahuje vysvětlení základních pojmů, proces je vysvětlen na příkladu plasmidu z E.coli obsahujícího geny ampR a lacZ a nastíněn je i význam tohoto procesu.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Vhodnost plazmidů jako vektorů
3.
Restrikční enzymy (endonukleázy)
4.
Postup
5.
Využití

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55d71772a5289.zip (454 kB)
Nezabalený formát:
Klonov_n__gen_.pdf (473 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse