Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kniha a moderní média - esej

Kniha a moderní média - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o úvahu na téma, zda má kniha šanci přežít v dnešním světě, jaký vztah mají děti ke knize, nebo jaký je vztah knihy a moderních médií.

Obsah

1.
Je kniha dnes moderní?
2.
Jednotlivá média
a) Knihy jsou perutě
b) Knihy a knihtisk
c) Rozhlas
d) Televize
e) Počítač
f) Internet
3.
Knihy jsou nádobami ducha

Úryvek

"Hliněné destičky, pergamen, papyrus a konečně papír takový, jaký ho známe dnes. Knihy se pomalu, ale jistě stávaly neodmyslitelnou součástí všech domků, domů, sídel, zámků i paláců. Všichni chtěli umět číst. Někteří chtěli umět psát, aby na papír zachytili svoje životní příběhy, skryté myšlenky nebo báječné povídání pro nejmenší plné fantazie. Pro všechny byla kniha nesmírnou vzácností, za kterou by byli ochotni položit i život. Pečovali o ni s nesmírnou něhou a opatrností, avšak jen do doby, kdy byly tiskařské přístroje zdokonaleny a literatura tak mohla vznikat v mnohem větším množství a s menšími náklady.
Člověk je od přírody myslící tvor, ale také velice pohodlný. S vynálezem elektřiny už chyběl jen krůček k objevení rozhlasu. Rádia se tak stala první technickou vymožeností v domácnostech mnoha lidí. Mohli jste si poslechnout jak hudbu, přenosy sportovních utkání či čerstvé zprávy, tak i předčítání z knih soudobých ale i historických autorů. Dalo by se říct, že to byla první mediální podoba tištěné knihy, která však nebyla tak „znásilňována“ jako v současnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e556e64717b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kniha_a_moderni_media.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse