Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Knihkupectví - podnikatelský záměr

Knihkupectví - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vytváří podnikatelský záměr pro maloobchodní firmu zabývající se zprostředkováním prodeje knih. Skládá se ze tří částí. První se věnuje důvodům pro zahájení podnikání a vstupním podmínkám, včetně průzkumu prostředí a trhu. Druhá prakticky vypočítává náklady, rozložení kapitálu, návratnost investic a obsahuje také rozvahu. Poslední část se věnuje požadavků na zaměstnance a provozovnu.

Obsah

Úvod
1.
Proces rozhodnutí o podnikání
2.
Zahájení podnikatelské činnosti
2.1
proč podnikat? (sebeanalýza)
2.2
Předmět podnikání (nápad)
2.3
Základní podmínky pro podnikání
2.3.1
Živnost
2.3.2
Provozovna
2.4
Předmět podnikání a jeho popis
2.5
Průzkum trhu
2.5.1
Mikroprostředí
2.5.2
Makroprostředí
2.6
Rozhodnutí o přežití
2.7
Potřeby pro podnikání
3.
Výpočet potřebné výše úvěru
3.1
Potřeba investičního kapitálu
3.2
Potřeba kapitálu celkem
3.3
Potřeba cizího kapitálu celkem
3.4
Výpočet podnikatelského efektu
3.5
Rozvaha
3.6
Výpočet návratnosti investic
4.
Technické informace
4.1
Potřeba počtu pracovníků a jejich kvalifikace
4.2
Určení potřeby ploch
4.3
Náčrtek pronajaté plochy
Závěr

Úryvek

“2.5 Průzkum trhu

Pod tímto pojmem rozumíme systematické získávání informací o určitých skutečnostech, které jsou důležité pro naše podnikání. Pro paní Koubkovou budou nutné informace o jejím okolí - mikroprostředí, ale také o makroprostředí.

2.5.1 Mikroprostředí

Mikroprostředí zahrnuje nejbližší účastníky firmy, kteří ovlivňují její schopnost obsluhovat své trhy. Účastníky mikroprostředí jsou: zákazníci, konkurence, dodavatelé, odběratelé a distribuční články.
Zákazníci: Zákazníci mohou mít představy o tom, jaké prvky výrobku či služby obdrží, očekávají určitou úroveň výrobku či služeb. Proto by zde bylo vhodné provést průzkum a následně analýzu zákaznických potřeb, abychom zjistili, co zákazníci chtějí, požadují, čeho si cení a jaké je jejich mínění o úrovni konkurenčních nabídek.
Za potencionální zákazníky můžeme považovat všechny obyvatele města a spádové oblasti města od 15 let věku. Segmentovat bychom je mohli podle různých hledisek, např. podle zájmů nebo věku.
Konkurence: Konkurence je pro ostatní firmy v oboru vždy nejvíce ohrožujícím faktorem, proto se jí snaží všemocně eliminovat. Konkurenty jsou firmy, které se snaží uspokojit stejné potřeby stejných zákazníků a jejichž nabídka je podobná. Především musí firma sbírat informace o strategiích, cílech, slabinách, přednostech a možných způsobech reakce konkurentů.
Na území daného města existuje 5 konkurenčních firem.
Dodavatelé: Průzkumem získané informace by nás měly informovat o:
 rozsahu a kvalitě nabízeného sortimentu
 cenách zboží
 platebních a dodacích podmínkách
 spolehlivosti dodavatelů.
Na základě získaných údajů si vybereme nejvhodnějšího dodavatele, příp. více dodavatelů.

2.5.2 Makroprostředí

Makroprostředí se skládá z větších společenských sil, které ovlivňují veškeré účastníky mikroprostředí. Patří mezi ně demografické (charakteristiky populace, jako je věk, věková struktura, hustota,...), ekonomické ( činitelé, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů), přírodní (přírodní podmínky - klimatické, geografické poměry, ochrana životního prostředí,...), technologické a politicko-právní síly (zákony a právní předpisy)."

Poznámka

Obsahuje tabulky a půdorys provozovny. Čistý text dosahuje cca 7,5 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera137
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse