Knihtisk


Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Kartáčový deskotisk a jeho rozšíření díky vynálezu papíru (Čchaj-Luna), Johan G. Gutenberg a objev knihtisku, pojem litery, štočky a inkunábule, druhy liter, typografický bod a jeho velikost, druhy štočků, prvotisky u nás – Daniel Adam z Veleslavína a Jiří Melantrich, Kampovo-Severýnova tiskárna, první český prvotisk – Trójanská kronika (1468 Plzeň), ofset a barevný ofset, pojem CMYK.

Poznámka

techniky tisku od kartáčového deskotisku až po současnost

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: atech_tech0001.zip (163 kB)
Nezabalený formát:
rolandt.jpg (15 kB)
ksicht.bmp (5 kB)
koule.bmp (2 kB)
knih1.jpg (71 kB)
gutenb.jpg (10 kB)
F2400b.jpg (27 kB)
dite.jpg (6 kB)
B3000b.jpg (24 kB)
Knihtisk.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse