Referáty technologie

Název Goodness Staženo

Nýty a nýtování

Tato práce se zabývá problematikou nýtů a nýtování. Nejprve nýty definuje, poté charakterizuje jejich druhy. Popisuje základní nýtové spoje. Věnuje se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

1217x

Knihtisk

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

757x

Návrh odlitku příruby

Seminární práce předkládá návrh odlitku příruby. Je navržen materiál a rovněž formy a modely. Nechybí ani výpočty vtokové soustavy a technologický pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

484x

Model ze svařovacího drátu - kostka

Tato práce se zabývá modelem kostky ze svařovacího drátu. V jednotlivých krocích popisuje výrobu krychle o délce strany 6 cm. Práce je využitelná pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

446x

Sekáče, sekání oceli

Tato práce se velmi stručně zabývá sekáči a sekáním oceli. Nejprve popisuje užitnost sekáčů, jejich druhy, i závislosti působení sekáče. V druhé části... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

374x

Plechový model z pocínovaného plechu

Tato práce se věnuje plechovému modelu z pocínovaného plechu. Formou tabulky popisuje pracovní postup při výrobě plechového modelu. Tento návod je vho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

245x

Mobilní komunikace - úvaha

Práce je stručnou úvahou nad mobilní komunikací v České republice v jejích počátcích a dnes.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Komunikace, Technologie

242x

Streifentest, odolnost barvy usně proti účinkům vody

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

207x

Zubové čerpadlo - výkres technologického návrhu

Výkres technologického návrhu čerpadla vytvořený v AutoCADu z více pohledů. U nás najdete také výpočty k této tématice: detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Konstruktérství, Technologie

153x

Tahová zkouška

Práce se zabývá tahovou zkouškou. Ze zadaného souboru naměřených hodnot (F = f(L)) sestrojuje diagram pro hodnocení materiálu zkouškou tahem, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

140x
1  2  3  4  5  6  »