Knihtisk


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi stručný životopis Gutenberga. Poté se věnuje vynálezu knihtisku a jmenuje nejvýznamnější tiskárny u nás a jejich produkci.

Obsah

1.
Johannes Gutenberg - jeho život a dílo
2.
Vynález knihtisku
3.
První tiskárny u nás + díla

Úryvek

"3) První tiskárny u nás

Za průkopníky tisku v našich zemí lze považovat zejména Daniela Adama z Veleslavína a Jiřího Černého Rožďalovského, což byl Veleslavínův tchán. První tiskárnu na území Prahy na Malé Straně založil Batroloměj Netolický v roce 1530. Za nějaký čas se stává dvorním tiskařem a jako spolupracovníka si přizve vyučeného knihtiskaře Rožďalovského, zvaného Melantrich. Ten v roce 1563 přestěhoval tiskárnu do svého domu U dvou velbloudů. Knihy pocházející z jeho dílny vynikaly svou grafickou úpravou a přesností tisku. Melantrich zaniká v roce 1600, smrtí Veleslavína, jeho žena a syn nedokážou již držet podnik v prosperitě a tak ho raději prodávají. ( díla: slovní Nomenclator, Kronika světa, náboženská Štít víry pravé, Škola křestaňská, lekářská Regiment zdraví )..."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.
Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hisx0013.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Knihtisk.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse