Seminarky.cz > Životopisy > > > Kníže Václav

Kníže Václav


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší stručné informace o životě a vládě knížete Václava.

Obsah

1.
Václavova rodina
2.
Václav jako panovník

Úryvek

"Obraz života a charakteru knížete Václava je dnes vnímán zprostředkovaně informacemi z legend, které Václavovi přisoudily mnoho zázraků, pod nimiž se skutečnost ztrácí.
Ještě za života Vratislava byl dán na výchovu ke své babičce Ludmile, u níž se blíže seznámil s křesťanskou věroukou. Naučil se dobře číst a psát, což bylo na jeho dobu dosti výjimečné. Výchova probíhala v Budči, kde se zřejmě nacházela i škola. Ale jaká se už asi nedozvíme. Po smrti Vratislava roku 921 vládla za nezletilého Václava jeho matka Drahomíra, která nechala zavraždit Ludmilu (vražda pravděpodobně souvisela se soupeřením o moc ve státě). Kdy nastoupil mladý kníže na stolec, přesně nevíme, ale pravděpodobně roku 922. Jisté je, že roku 924 nechal už jako vladař přenést ostatky svaté Ludmily do Prahy ke sv.Jiří. Svou matku vyhnal z Prahy a vykázal ji na Budeč, časem se smířili a ona se mohla vrátit, synovi však už do politiky nezasahovala. I se svým bratrem žil zřejmě ve shodě, neboť mu dovolil vystavět pevný hrad ve Staré Boleslavi.
Na Václava se nemůžeme dívat jako na slabého a bojácného panovníka. Důkazem tohoto tvrzení může být i souboj s kouřimským knížetem, při němž se v zájmu ušetření lidských životů rozhodl bojovat sám na život a na smrt. Po antropologickém výzkumu bylo také dokázáno, že měl na hlavě zhojenou sečnou ránu po nějakém boji.
Václav udržoval dobré vztahy se sousedním sasským panovníkem Jindřichem I. Ptáčníkem, který si na Čechách vynutil „poplatek za mír“. Velikost tohoto poplatku není přesně známa, avšak historici 19. století určili sumu v hodnotě 120 volů a 500 hřiven stříbra (asi 125kg). Nově založenou rotundu na Pražském hradě zasvětil sasskému patronovi sv.Vítu. Ani přesné datum smrti sv.Václava není známo. Víme den i měsíc, ale rok ne. Václav byl pozván svým bratrem Boleslavem na křtiny syna do Boleslavi, kde byl druhý den ráno po hostině u dveří kostela zavražděn. Proto bývá často na obrazech zobrazován, jak drží klepadla kostelních dveří. A rok jeho smrti? Vědci se shodli na dvou datech - 929 a 935. V současné době se přiklání k roku 935. Povýšením knížete Václava mezi světce získala vládnoucí dynastie Přemyslovců nad všemi rody převahu.
pramen: Svět Poznání"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d50022b17cc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Knize_Vaclav.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse