Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kolbe-Schmittova reakce

Kolbe-Schmittova reakce


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Velmi krátká práce stručně popisuje Kolbe-Schimttovu reakci a dodává její grafické znázornění.

Obsah

1.
Vzorec Kolbe-Schmittovi reakce
2.
Charakteristika Kolbe-Schmittové reakce

Úryvek

"Jedná se o Kolbe-Schmittovu reakci, kde se zavádí karboxylová skupina na aromatické jádro. Provádí se zahříváním fenolátů alkalických kovů s oxidem uhličitým pod tlakem. Tímto způsobem se vyrábí kyselina salicylová."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51346c45d98ff.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Kolbe_Schmittova_reakce.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse