Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolektivizace zemědělství na Slovensku a jeho dvě nespojitosti - slovensky

Kolektivizace zemědělství na Slovensku a jeho dvě nespojitosti - slovensky

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje dvě etapy kolektivizace zemědělství na Slovensku, a to v letech 1949-59, a v letech 60-89. Shrnuje rozdíly mezi podmínkami Slovenska, Moravy a Čech v rámci tehdejšího Československa. Popisuje také zavádění tzv. „agrokomplexu“ v 70. letech. Ve stručnosti nastiňuje změnu situace v zemědělství po roce 1989.

Obsah

1.
Stručná historie kolektivizace zemědělství
2.
První etapa
3.
Důsledky kolektivizace
4.
Vývin socialistického družstevnictví
5.
Roky 1968-69
6.
Agrokomplex
7.
Sociální problémy
8.
Devastace slovenského zemědělství
9.
Závěr

Úryvek

"Slovenský vidiek a jeho agrárna kultúra sa v čase kolektivizácie ocitla bez tradičných hodnôt, ktoré boli výsledkom diskontinuity v spôsobe života, avšak kontinuita je tým fenoménom, ktorý hodnoty potvrdzuje. Vývin slovenského poľnohospodárstva bol poznamenaný dvomi takýmito diskontinuitami. Prvou v 50. rokoch, druhou po roku 1989.

Prvú etapu kolektivizácie výrazne poznačila situácia slovenského poľnohospodárstva v rokoch 1945 – 1949, keďže slovenské poľnohospodárstvo malo v tej dobe jednoznačne malovýrobný charakter. Z toho dôvodu sa družstevná sústava začala budovať jednotnými roľníckymi družstvami I. stupňa, v ktorých mali drobní roľníci získavať skúsenosti a učiť sa ako organizovať poľnohospodársku veľkovýrobu. Bol to však veľmi zložitý proces, s objektívnymi i subjektívnymi príčinami zaostávania, resp. problémového priebehu kolektivizácie. K objektívnym príčinám patrilo hlavne znižovanie investícií do poľnohospodárstva, vzhľadom na snahu industrializovať vtedajšie Československo. Československo sa vtedy stalo povinne hlavným dodávateľom poľnohospodárskych strojov do ostatných ľudovodemokratických štátoch, čo sa odrazilo hlavne v materiálno-technickej úrovni vybavenia, ktorá v tom čase zaostávala za jeho potrebami. Takáto situácia bola hlavne na Slovensku, v Čechách a na Morave bol východiskový stav materiálneho zabezpečenia lepší. Taktiež u nás chýbalo potrebné množstvo chemických prípravkov, kvalitného osiva, ale predovšetkým dostatok kvalifikovaných, odborne i organizačne schopných pracovníkov, ktorí by boli schopní demonštrovať roľníkom výhody spoločného hospodárenia. Kolektivizácia bola braná ako problém politický, nerešpektovali sa sociálne, kultúrne, psychologické otázky, nepodarilo sa vytvoriť takú situáciu, aby roľníci videli výhody družstevnej kooperácie, družstevníctvo alebo družstevné poľnohospodárstvo bolo chápané skôr ako určitá forma agresivity, ktorá rozbíjala tradičný model spôsobu života a vznik nových sociálnych hierarchií v rodine i obecnom spoločenstve, vyvolával frustráciu, ktorú sa žiadalo pomenovať. Socialistická kolektivizácia sa tak stala najväčším nepriateľom slovenského roľníka.

Dôsledky kolektivizácie: slabé ekonomické výsledky družstiev, poľnohospodárstvo stratilo celú jednu prirodzenú generáciu roľníkov, pretože neatraktívnosť poľnohospodárstva viedla rodičov k snahe umiestňovať deti do mimoroľníckych zamestnaní, čo sa týka sociálnej oblasti, zmenil sa tradičný hodnotový svet roľníka, je tu evidentná strata záujmu o pôdu, do centra pozornosti sa dostala stavba rodinného domu, záhrada, vinohrad, taktiež sa narušilo spolužitie lokálneho spoločenstva, ktoré sa kolektivizáciou rozdelilo na družstevníkov a gazdov.

Vývin socialistického družstevníctva v poľnohospodárstve možno na Slovensku rozdeliť na dve základné etapy: prvú od r. 1949 – 59 a druhú od r. 1960 – 89. Keďže neboli schopní presvedčiť roľníkov o výhode družstiev, spustila sa v r. 1957 – 59 kampaň, kde okrem propagandistickej mašinérie spustili stranícke a štátne orgány proti tým, ktorí odmietali vstúpiť do družstva ekonomický a často i represívny nátlak typu vylúčenie z prídelového systému, čo znamenalo nakupovanie na voľnom trhu za vyššie ceny, zvyšovaní daní, odňatie mechanizačných prostriedkov, bránenie v iných mimoroľníckych zamestnaniach im aj rodinným príslušníkom, a zriedkavé neboli ani súdne procesy. Dôsledkom toho bolo, že v r. 1960 bolo už 80% sloven. poľnohospodárstva skolektivizovaného, mimo ostali ešte niektoré podhorské a horské obce, kde kolektivizácia prebiehala ešte aj v priebehu 60 – tych rokov.

Roky 1968 – 69 znamenali určité politické uvoľnenie, ale žiadostí o vystúpenie z JRD bolo napodiv veľmi málo. Hospodárske dôsledky boli ťažké, nakoľko štát určoval družstvám výkupné ceny, ktoré často nepokryli ani výrobné náklady, taktiež sociálne zabezpečenie ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve bolo veľmi nízke. Toto všetko malo za dôsledok doslovný útek od takejto práce, takže na poliach ostali pracovať prevažne starší ľudia, hlavne ženy, pre ktoré bola prípadná rekvalifikácia alebo možnosť pracovať inde veľmi nízka. Vypomáhali im školské brigády a patronátne závody. Toto malo za dôsledok zle obrobené polia,zdevastovanú rastlinnú aj živočíšnu výrobu a neustále sa zväčšujúcu výmeru neobhospodarovanej pôdy."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1214
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse