Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komanditní společnost

Komanditní společnost


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Komanditní společnost - základní informace, název, řízení, ručení, vklad, statutární orgán, rozdělování zisku, výhody společnosti, nevýhody společnosti, počet.

Úryvek

Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti a kapitálové společnosti. Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku komanditisté a jeden nebo více společníků celým svým majetkem komplementáři.

komanditisté – obdoba společníka ve společnosti s ručením omezeným
komplementáři – obdoba společníka ve veřejné obchodní společnosti


Komplementářem může být jen osoba , která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

Poznámka

Přehledné.
Obsahuje použitou literaturu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4448a61485490.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Komanditni_spolecnost.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse