Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace a její místo v životě hluchoslepé osoby

Komunikace a její místo v životě hluchoslepé osoby


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje komunikaci jako takovou a poté se věnuje charakteristikám jednotlivých způsobů komunikace ve vztahu k rozsahu postižení.

Obsah

1.
Definice komunikace
2.
Presymbolická komunikce
3.
Signály okolností
4.
Komunikace pomocí gest
5.
Předmětná komunikace
6.
Znaková řeč
7.
Lormova doteková abeceda
8.
Braillovo písmo

Úryvek

“ Ve znakové řeči se jednotlivé pojmy znázorňují tzv. pohybovým kódem a zachycují zrakem.Užívaná zásoba znaků procházela a prochází zřejmě obdobným vývojem jako slovní zásoba. Některé znaky jsou obměňovány, některé přetrvávají a jiné se neujmou. Pořadí slov ve větě vlastního znakového jazyka podléhají odlišným zákonitostem od gramatických pravidel českého jazyka. Slova se neskloňují a nečasují. Jeden znak představuje zároveň podstatné jméno, přídavné jméno i sloveso. Částice a zvratná zájmena se neužívají vůbec. Způsob tohoto vyjadřování je do určité míry patrný i v písemném projevu neslyšících. Zraková omezení hluchoslepého vyžadují přizpůsobení se znakujícího partnera. Prostor, do kterého jsou znaky běžné umístěny, je nutno zúžit - zmenšit rozmáchlost gest a posunout je blíže k obličeji, aby bylo zároveň zpřístupněno odezírání. Vzdálenost mezi komunikujícími podle potřeby zmenšujeme nebo prodlužujeme. Ztratí-li znakující osoba zrak, předáváme informace tzv. znakováním ruku v ruce. Komunikující sedí nebo stojí naproti sobě, dotýkají se oběma rukama. Hluchoslepý hmatem zjišťuje pozice prstů, polohu dlaní partnera a vnímá směr a dráhu pohybu paží.
Lormova doteková abeceda byla pojmenována dle pseudonymu ( Hieronymus Lorm) jejího "sestavitele" hluchoslepého Němce Heinricha Landesmanna. Česká doteková abeceda je založena na principu bodů a tahů na prsech a dlani levé ruky hluchoslepého. Každý bod nebo tah zastupuje jedno písmeno abecedy. Lormovu abecedu se naučí ve velmi krátké době každý, kdo ovládá alespoň některý z abecedních systémů. Její velkou výhodou je možnost komunikace mezi hluchoslepými navzájem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47257dbf8c248.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Komunikace_a_hluchoslepi.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse