Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace v rámci organizačních struktur - esej slovensky

Komunikace v rámci organizačních struktur - esej slovensky

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje základnímu popisu vzniku organizační struktury ve společnosti. Zároveň popisuje princip vytváření nových pracovních pozic a postupnou strukturalizaci hierarchického uspořádání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Organické spôsoby tvorby štruktúr
3.
Organizačné formy
4.
Vytváranie pracovných úloh
5.
Líniová organizačna štruktúra nástrojárne Hovorkov
6.
Záver

Úryvek

"4. Vytváranie pracovných úloh

Typický prístup k vytváraniu pracovných úloh označujeme za mechanistický. Úloha je určený takým spôsobom, aby pracovník na jeho splnení vynaložil čo najmenej času a úsilia. Vykonávanie takejto práce využíva úzku špecializáciu pracovníka a realizácia všetkých úloh v práci má krátky pracovný cyklus. Mechanistický prístup má predovšetkým zaistiť výkonnosť a hospodárnosť.
Na strane pracovníka je nutné zohľadniť, aká práca mu prináša uspokojenie. Pracovné úlohy s nadmernou špecializáciou nie sú príťažlivé a firmy majú problémy získať a stabilizovať potrebný počet zamestnancov. Mali by sa zohľadňovať nasledujúce zásady prekonávajúce negatívne efekty špecializácie:

 ponechanie autonómie, priestor pre rozhodovanie o realizovaní pracovných úloh a zodpovednosti za výsledok, aby sa motivovalo k vyššej zodpovednosti, zvýšenie pocitu sebaúcty a vlastného uznania
 umožnenie rôznorodej a pestrej práce, aby sa odstránilo jednotvárne pracovné tempo a jednostranná záťaž, teda vylúčiť príčiny vyvolávajúce nudu, vedúce k únave a tá k chybám
 vytváranie komplexných pracovných úloh, pri ktorých je vidieť výsledok práce, pracovník môže pocítiť význam vlastného prínosu, aby bol hrdý na výsledok práce a mal zmysel pre zodpovednosť
 poskytovanie spätnej väzby o tom, do akej miery a ako dobre je úloha splnená, aby sa zvýšila motivácia zlepšenia vlastnej práce.

Výsledkom sú formy organizácie práce, ktoré uplatňujú:
- rozširovanie pracovných úloh
- obohacovanie pracovných úloh
- striedanie pracovných miest
- skupinovú prácu

Rozširovanie pracovných úloh (alebo horizontálna integrácia) znamená spojenie širšieho okruhu úloh rovnakej úrovni zložitosti a zodpovednosti, aká bola pri predchádzajúcich úlohách.
Obohacovanie pracovných úloh (alebo vertikálna integrácia) znamená zvýšenie počtu úloh o činnosti s vyššou zložitosťou a zodpovednosťou, než aké boli obsahom predchádzajúcich úloh. Nová úloha vyžaduje väčšiu zodpovednosť, poskytuje širší priestor pre rozhodovanie a požaduje uplatnenie znalostí a zručností.
Rozširovanie a obohacovanie pracovných úloh vytvára príležitosti, aby boli uspokojené potreby sebarealizácie a uznania v práci. Širšie spektrum úloh s rozhodovacími právomocami vedie k tomu, že sa pracovník cíti dôležitejší, práca mu dáva zmysel a umožňuje mu uplatniť viac znalostí, zručností a schopností. Zamestnancovi prináša uspokojenie ako samotná práca, tak i zvýšenie mzdy. Firmy uplatňujú rozširovanie a/alebo obohacovanie pracovných úloh predovšetkým u nemanuálnych pracovníkov ako u manuálnych. Je jednoduchšie integrovať nové úlohy do náplne práce nemanuálnych pracovníkov, pretože u nich nie sú tak často presné popisy práce.
Striedanie pracovných miest môže prekonať niektoré problémy, s ktorými sa zamestnanec stretáva pri integrácii pracovných úloh. Pracovník je zapracovaný v potrebných zručnostiach a v intervaloch rotuje medzi pracovnými miestami alebo operáciami. Premiestnenie a výkon niekoľkých pracovných činností sprostredkováva väčšie porozumenie pracovného procesu, zvyšuje pestrosť práce, poprípade i kvalifikáciu. Rotácia je užitočná pre management, pretože pripravuje kádrové zdroje použiteľné k zastupovaniu za neprítomných pracovníkov. Striedanie pracovných miest nemusí byť spojené so zmenami metód práce a obvykle nie je dôvodom k zvýšeniu mzdy. Horizontálna rotácia (striedanie pracovných miest na rovnakej úrovni riadenia) a vertikálna rotácia (striedanie miest medzi stupňami riadenia) predstavuje efektívnu metódu vzdelávania a rozvoja predovšetkým nemanuálnych pracovníkov.
Nakoniec je vhodné upozorniť na jednu skutočnosť. Obecne neplatí, že by všetci zamestnanci vítali rozširovanie, obohacovanie pracovných úloh a rotáciu práce. Niektorí zamestnanci nie sú vysoko motivovaní vyššími potrebami alebo neočakávajú, že ich uspokoja v práci. Niektorí odmietajú príležitosť rozhodovať a chcú, aby túto úlohu plnil manažér. Zamestnancov s nižšou úrovňou vzdelania spravidla nadmerná špecializácia uspokojuje. Neohrozuje neurčitosťou, rôznorodosťou, nutnosťou rozhodovať a niesť zodpovednosť za dôsledky rozhodnutia."

Poznámka

Zajímavě napsané. Práce je doplněna o tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6769
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse