Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Komunikační prostředky bez využití řeči

Komunikační prostředky bez využití řeči


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce jmenuje vybrané komunikační prostředky, které nevyužívají řeči.

Obsah

1.
Prstová abeceda
2.
Braillovo písmo
3.
Lormova abeceda
4.
Morseovka
5.
Vlajková abeceda
6.
Tiskací písmena do dlaně

Úryvek

"-Prstová abeceda – pro dvě ruce
- pro jednu ruku

-Braillovo slepecké písmo- pro slepý

-Lormova abeceda-dlaň
-pro hluchoslepý

-Morseovka
-vlajková abeceda (semaforová)

-Tiskací písmena do dlaně-pro hluchoslepý
-kreslí se do dlaně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f0019806d4d.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Komunikacni_prostredky_bez_reci.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse