Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Koncept seminární práce ze SSV

Koncept seminární práce ze SSV


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Koncept seminární práce ze SSV, který seznamuje s obsahem a cíli seminární práce. Vhodné použít jako vzor pro tvorbu konceptů.

Obsah

1.
Téma
2.
Úvod
3.
Cíle práce
4.
Použitá literatura

Úryvek

"Téma:
Epochy a období vývoje osobnosti – (vývojová) psychologie
Úvod:
Představení jednotlivých epoch a období vývoje osobnosti od prenatálního vývoje po
stáří. Co je to vývojová psychologie – charakteristika daného oboru. Součástí práce budou
i teorie vývoje osobnosti (npř: Eriksonova psychoanalytická teorie). Toto téma mě zajímá
už od základní školy. Podle mého názoru to je velmi zajímavé téma, které stojí za
vypracování. Práce bude doplněna o obrázky a tabulky.
Cíle práce:
Práce bude členěna do jednotlivých kapitol a podkapitol.
1 Co je to vývojová psychologie?
2 Vývojové epochy a období osobnosti
2.1 Prenatální věk
2.2 Vývojová epocha dětství
2.2.1 Období novorozenecké a kojenecké
2.2.2 Období batolecí
2.2.3 Předškolní období
2.2.4 Období školního věku
2.3 Epocha dospívání
2.3.1 Pubescence
2.3.2 Období adolescence
2.4 Dospělost
2.4.1 Raná dospělost
2.4.2 Střední a vrcholná dospělost
2.4.3 Pozdní dospělost
2.5 Stáří
Seznámení s danou problematikou a zhodnocení.
Použitá literatura:
HELUS, Z. 2011. Úvod do psychologie. 1. vydání. Praha: Gerada Publishing, 2011. s.
275 – 307
Kolektiv autorů. 2008. Odmaturuj ze společenských věd. 1. aktualizované vydání. Brno:
Didaktis spol. s. r. o., 2008. s.148 – 149
GILLERNOVÁ I., BURIÁNEK J. 2006. Základy společenských věd I. Dotisk 3. upraveného
vydání. Praha: Nakladatelství FORTUNA, 2006. s. 26 – 27
JIRÁNEK F., SOUČEK J. 1969. Úvod do obecné psychologie. 1. vydání. Paraha: SPN,
1969. s. 87 – 89
www.wikipedia.cz
www.google.cz"

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e33ed72eea6.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
Koncept_SSV.pdf (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse