Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konec nesvobody

Konec nesvobody


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký referát do dějepisu na téma Konec nesvobody. Rozebírá nezaměnitelnost sovětského modelu a jiné.

Obsah

1.
Konec nesvobody

Úryvek

"Nezaměnitelnost sovětského modelu
Mnozí stoupenci komunismu pochopili, že není možné změnit nezměnitelné (nereformovatelné). V 70. letech začalo období stabilizace vnitřních poměrů sovětského bloku (neostalinismus nebo brežněvismus). Ideologická oblast se nezměnila a ustupovala do pozadí. Vše se přenášelo do oblasti hospodářské politiky. Každý občan plnil své pracovní povinnosti a na oko předstíral souznění s režimem.

Ekonomické těžkosti
Sovětský model socialismu měl jednu hlavní slabinu. Zaostalost v oblasti ekonomiky a neschopnost přizpůsobení se ostatním trendům. Sovětský blok se často stával obětí závodů ve zbrojení. Sám je rozpoutával, ale nebyl schopný se vyrovnat s důsledky. To mělo za následek nespokojenost v řadách občanů s reálným socialismem. Politická, hospodářská a společenská krize od druhé poloviny 70. let nabírala na síle. Ke krizi směřovala i situace v SSSR
(svazu sovětských socialistických republik)."

Poznámka

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x572ef9dbd9bdc.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
DEJ__referat__Konec_nesvobody__wordu.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse